"Mu’cize-i Muhammedî, ayn-ı Muhammed'dir (a.s.m.)." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm) yürüyen bir mucizedir. Onun ahlakı, fıtratı, davranışları, sözleri bizatihi birer mucizedir. Onun her konuda mükemmel bir seviyede olması başlı başına birer mucize oluyor. O hem suret hem de siret açısından yaşayan, yürüyen bir mucizedir.

"İnsanların sireten ve sureten

en cemili (beden ve ruh güzelliği)
ve en halimi (Yumuşak huylu olması)
ve en sabiri (Olağanüstü bir sabır sahibi olması)
ve en şakiri (en şükredicisi olması)
ve en zahidi (dünyayı kalben tam terk etmesi)
ve en mütevazıı (en alçak gönüllü olanı olması)
ve en afifi (en namuslu ve temizi olması)
ve en cevadı ve kerimi (en cömert ve ikram edeni olması)
ve en rahimi (en şefkatlisi olması)
ve en adili; (en adaletli olanı olması)

herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüvv, sıhhat-i fehm, şefkat gibi ne kadar secaya-yı aliye varsa, en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir."

"Bunların içindeki nokta-i icaz şudur ki: Ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil; fakat derece-i kemalde birbirine müzahemet eder."

Biri galebe çalsa, öteki zaifleşir. Mesela:

Kemal-i hilm ile kemal-i şecaat;
hem kemal-i tevazu ile kemal-i şehamet;
hem kemal-i adalet ile kemal-i merhamet ve mürüvvet;
hem tam iktisad ve itidal ile tamam-ı kerem ve sehavet;
hem gayet vakar ile nihayet haya;
hem gayet şefkat ile nihayet اَلْبُغْضُ فِى اللّٰهِ
hem gayet afüvv ile nihayet izzet-i nefs;
hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi

mecami-i ahlak-ı mütezahime, birden derece-i aliyede, bir zatta içtimaı, müzayakasız inkişafları mucizelerin mucizesidir."(1)

Bir insanın iki farklı ve birbirine zıt iki hususta zirvede olması normal bir durum sayılmaz.

Mesela, bir insanın aynı anda hem mükemmel bir yumuşak huya sahip olup hem de aynı anda mükemmel bir şecaat sahibi olması nadirattandır. Yukarıda sayılan iki zıt kutup huy ve ahlakların hepsinde Peygamber Efendimiz (asm)'in mükemmel bir seviyede olması hulki, yani ahlaki bir mucizedir. Normal insanlar bu seviyede olamıyor. Onun her hali mu'cize ve harikulade olmasa da nübüvvetine şahiddir, delildir.

(1) bk. Şuaat, Marifetü'n-Nebi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

cemdemir
hem gayet vakar ile nihayet haya; hem gayet afüvv ile nihayet izzet-i nefs; hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi izah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
"hem gayet vakar ile nihayet haya" yerini izah eder misiniz?.. vakar ve haya burada nasıl anlaşılmalı?.. Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Vakar burada öne çıkmak zahir olmak azametli olmak anlamına gelirken haya ise geri çekilmek, hafi kalmak, mütevazi olmak anlamına geliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...