"Çünkü yalnız buna çalışıyoruz." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakikî müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür."(1)

Risale-i Nur'un en büyük hedef ve amacı, imanı kurtarmak ve dinsizliğin yayılmasına set çekmektir. Başka siyasi ve dünyevi bir amaç ya da gündemi bulunmuyor.

Nur talebelerinin en önemli ve en birinci vazifesi, önce kendi imanını kurtarmak, sonra da bir başkasının imanının kurtulmasına vesile olmaktır. "Çünkü yalnız buna çalışıyoruz." ifadesi bu anlama işaret ediyor.

Üstadımızın bu manaya kuvvet veren, Risalelerin çok yerlerinde bulunan ifadelerinden bir küçük numune:

"Bir tek gayem vardır: O da mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah’ın birliğine hizmet edeyim."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua / Meyve Risâlesi.
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...