"Çünkü yalnız buna çalışıyoruz." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakikî müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür."(1)

Risale-i Nur'un en büyük gayesi, imanı kurtarmak ve dinsizliğin yayılmasına set çekmektir. Bundan başka siyasî ve dünyevî hiç bir maksadı ve gayesi bulunmuyor.

Nur talebelerinin en mühim ve en birinci vazifesi, önce kendi imanlarını kurtarmak, sonra da bir başkasının imanının kurtulmasına vesile olmaktır. "Çünkü yalnız buna çalışıyoruz" ifadesi buna işaret ediyor.

Üstadımızın bu mânaya kuvvet veren, Risalelerin çok yerlerinde bulunan ifadelerinden bir bölüm:

"Bir tek gayem vardır: O da mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah’ın birliğine hizmet edeyim."(2)

Küfür ve dalâletin imana ve İslâm’a şahs-ı manevîler halinde hücum ettikleri bu dehşetli zamanda Üstad Hazretleri; “Ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı var”, “Karşımda müthiş bir yangın var. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor” diyerek bütün kuvvetiyle insanların imanlarını kurtarmaya, onları şüphelerden azade kılmaya, isyandan ibadete çekmeye gayret göstermiştir. Ve bu ulvî vazifeyi Kur’ânın feyziyle kaleme aldığı Nur Külliyatıyla en kâmil bir mânada ifa etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua / Meyve Risâlesi.
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...