"Dağ meyvesi acı da olsa devâdır, amma hazmı sakildir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dağ meyvesi acı da olsa devâdır, amma hazmı sakildir." (1)

Üstad Hazretleri, "Asar-ı Bediyye" adlı eserindeki tavsiye ve nasihatlerin, Kürt aşiretleri açısından ilk etapta anlaşılması ve uygulaması zor tavsiye ve nasihatler olduğunu, lakin uygulandıktan sonra da çok büyük fayda ve çözümleri de beraberinde getireceğini bu başlık ile ifade ediyor.

İlaçların yutulması acıdır, tatsızdır, ama neticesinde şifa ve sağlık vardır. Dağ meyveleri de islah edilmiş kültür meyveleri gibi tatlı ve rahat yutulan cinsten değildir, acıdır, hazmı ağırdır, ama ilaç mesabesinde faydaları vardır. Aynı şekilde bu eserdeki içtimai tavsiye ve telkinler ilaç gibi acı ve tatsızdır, ama sonucu güzeldir.

Bu dönemde öyle şeyler yaşandı ki, bunları mizan-ı şeriate ve hikmetin muktezasına göre hazmedebilmek hakikaten zordu. Evet, Saltanatın Meşrutiyete inkılap etmesi, sonrasında İttihad ve Terakki idaresi, sonrasında Cihan Harbi, sonrasında da malum Cumhuriyet dönemi. İşte bunlarla ilgili değerlendirme yapmak ne kadar zor ise, bunları dinleyen muhatabların da bu şeyleri kabul etmesi ve hazmetmesi de o kadar zordu.

İşte Bediüzzaman'ın bu Ülke ve İslam alemi için ehemmiyetini anlamak isteyenler, O'nun içinde bulunduğu zorlu şartları bilmesi ve anlaması gerekir. O'nun hem imani-İslami hem de içtimai konulara getirdiği yeni açılımlar, bu ülkeyi ayakta tutmaya vesile olmuştur.

Bütün yenilik ve dönüşümler, eski alışkanlıklar yüzünden sancılı ve zorlu olur, ama neticesi daima güzel olur.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Nutuklar, Nutuk-1, s.457.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...