"Cemi-i kuvvetimle derim ki: hiçbir hakiki mehasin-i medeniyet yoktur ki; İslamiyet sarahaten veya zımnen veya iznen onu veya daha ahsenini mütekeffil olmasın." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cemi-i kuvvetimle derim ki: hiçbir hakiki mehasin-i medeniyet yoktur ki; İslâmiyet sarahaten veya zımnen veya iznen onu veya daha ahsenini mütekeffil olmasın. Amma vâesefâ ki; çabuk aldatıcı(*) mesavî-i medeniyeti çocuk tabiatlı bazı ehl-i heva ve heves mehasin zannederek tûtî gibi en evvel onu taklid ettiler.

(*) Volkan'da "çocuk aldatıcı" ifadesiyledir.(Asar-ı Bediiyye, Makale-9: Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır)

Bütün kuvvetimle derim ki medeniyetin hakiki olan bütün güzelliklerine, İslam ya açık bir şekilde ya işaret ile ya da izin şekli ile onay verip belki daha güzeline işaret etmektedir. Amma ne yazık ki bizde çocuk tabiatlı bazı kötü heves sahipleri, medeniyetin olumsuzluklarını ve günahlarını medeniyetin güzellikleri zannedip ona yapıştılar ve onu taklide yeltendiler.

Jön Türklerin bozuk kısmının yaptığı gibi. Medeniyeti sadece kılık kıyafette, açıklık saçıklık ve din düşmanlığı zannetmek gibi.

Hem de meşrûtiyet, şeriâtın abd-i memlûkudur. Ondan gasbolunmaz. Dikkat isterim ki; Şeriat ile hiç münasebeti olmayan o müthiş istibdâd-ı zâlimâne sırf milleti aldatmakla bir münasebet-i mevhumeye istinad ile ol kadar dâhil ve haric mühacemata karşı bu kadar zaman kendini muhafaza ettiğinden, şimdi asl-ı şeriatla münasebet-i hakikiyesi olan meşrutiyetin bekası bu kuvvet-i âlîye istinad etmek zarurîdir.(bk. age., a.y.)

Oysa cumhuriyet ve meşrutiyet gibi kavramlar, İslam şeriatının kulu ve kölesidir. Yani İslam şeriatına hizmet eden bir araç bir vesileden ibarettir. Zalimce olan otoriter yönetim anlayışlarının İslam şeriatı ile bir ilişkisi ve bağlantısı bulunmuyor.

İslam ile istibdat arasında bağ kurmak ancak bir vehim ve art niyettir. Bunun böyle olmadığını izah ve ispat etmek için meşrutiyetin İslam şeriatının bir gereği olduğunun izah ve ispat edilmesi gerekiyor. Yoksa zalim ve baskıcı yönetim anlayışlarının İslam’ın özünden uzanan bir ur olduğu vehmi, insanların zihnine kazınacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...