Adem-i mutlakın mahiyeti nasıl bir şey ki; cehennem azabı onun yanında hafif kalmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakiki anlamda "mutlak yokluk" yoktur. Ancak münkir, kendi zihninde mutlak yokluğa inanıyor. Ölümden sonra, aksine ihtimal verimeyecek bir surette kesin yok olacağına inanmak demektir. Böyle bir inanışın meydana getirdiği manevi azap ve işkenceyi ancak ve ancak mükir anlar ve hisseder. Bir müminin bunu anlaması mümkün değildir.

Fehme yakınlaştırmak için şu misaller verilebilir. Bir hapishanede hayatını geçiren iki mahpus üzerinde bir araştırma yapılır. Bu iki mahpus, ne kadar ceza alacaklarını bekliyorlar. Bir süre sonra aldıkları cezaları kendilerine bildirilir. Birisi müebbed, diğeri ise elli senelik cezalara çarptırılır. Ve yapılan gözlemlerde müebbed hapis cezası alan kişinin, bir sene içerisinde, on sene kadar yaşlandığı tespit edilir.

"Mutlak yokluğa" inanmak demek, hem kendisinin ve hem de bütün sevdiklerinin ebediyen yok olmaları demektir.

İşte böyle bir itikadla yaşamak, cehennemi bir halettir. Hatta cehennemden de ötedir. Zira cehennemde varlık vardır. İdam edilmek üzere olan bir insana, son anda idam edilmeyeceği, bunun yerine iki yüz sene ceza verildiği söylense, elbette ki, hem kendisi ve hem de yakınları için büyük bir sevinç haberi olur.

Ölüm neden acıdır? Çünkü geçici de olsa bir yokluktur. Dünyadaki gurbet ve ayrılıklar da geçici bir yokluk oldukları için hüzün ve keder veriyor. Geçici bir yokluğun bu kadar acı ve keder vermesi, mutlak bir yokluğun ne kadar acı verebileceğini anlamak için bir ölçü olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...