"Ve mezhep ve dinin ulviyetini ve mahbubiyetini fiilen göstermek iledir. Söz anlamayan bedevîler gibi icbar ve husumetle değildir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Zira din noktasında medenilere galebe ikna iledir. Ve mezheb ve dinin ulviyetini ve mahbûbiyetini fiilen göstermek iledir. Söz anlamayan bedevîler gibi icbar ve husumetle değildir. Amma vâesefâ ki, İslâmiyyet ve hamiyyet nâmını taşıyan bazı zevzek ve lâubalilerin 'Kamerin menfaatı, ayyaşlar mehtâbında işret etmeğe münhasır ve şemsin faidesi bataklıkta mevadd-ı hasise taaffün etmeğe münhasırdır.' diyen eblehler işret ve taaffünü mania' olmak için şems ve kamerin men'-i tulûuna kalkışmaları gibi; en mukaddes ve ulvî olan Şeriat-ı Garra ve onun hadimi ve en hakikîkatlı ve uhrevî olan İttihad-ı Muhammedîyi kendi cemiyet-i dünyeviyelerine kıyasen ağrâz-ı fâside ve metalib-i süfliyeye vasıta etmek gibi bir emr-i muhale ihtimal veriyorlar." (Asar-ı Bediiyye, Makale-9: Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır)

"Ve mezheb ve dinin ulviyetini ve mahbûbiyetini fiilen göstermek iledir. Söz anlamayan bedevîler gibi icbar ve husumetle değildir."

Kendi mezhebimizin ve dinimizin yüceliğini ve sevgili olması gerektiğini davranış ve amellerimizle göstermemiz gerekiyor. Söz anlamayan ilkel insanlar gibi, baskı ve düşmanlık ederek değil.

"Amma vâesefâ ki, İslâmiyyet ve hamiyyet nâmını taşıyan bazı zevzek ve lâubalilerin 'Kamerin menfaatı, ayyaşlar mehtâbında işret etmeğe münhasır ve şemsin faidesi bataklıkta mevadd-ı hasise taaffün etmeğe münhasırdır.' diyen eblehler işret ve taaffünü mania' olmak için şems ve kamerin men'-i tulûuna kalkışmaları gibi; ..."

Ne yazık ki İslam adına çabalayan bazı zevzek ve laubaliler; Ay'ın faydasını sadece ayyaşların mehtaplı bir gecede içki alemi yapılması ile sınırlı görüp Ay'ı tamamen kötülemesi ya da Güneş'in faydası, sanki sadece bataklıktaki pis maddelerin kokuşması ile sınırlıymış gibi Güneş'in doğmamasını istiyorlar. Her güzel şeyin bir iki kötü ciheti bulunabilir. Bu kötü cihetlere bakıp o güzeli men etmeye kalkışmak divaneliktir ve bu divanelik Ay ve Güneş örneği ile izah ediliyor.

"...en mukaddes ve ulvî olan Şeriat-ı Garra ve onun hadimi ve en hakikîkatlı ve uhrevî olan İttihad-ı Muhammedîyi kendi cemiyet-i dünyeviyelerine kıyasen ağrâz-ı fâside ve metalib-i süfliyeye vasıta etmek gibi bir emr-i muhale ihtimal veriyorlar."

Mukaddes ve yüce olan İslam dini ve Müslümanların İslam çatısı altında toplanmasını dünyevi cemiyetler ile kıyaslayıp muhtemel zararlı bir cemiyet gibi görmek ve karşı çıkmak, ahmakça bir bakış açısı olur. Güneş ve Ay'ın bir iki zararına bakıp onlara karşı olmak gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...