"Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevilhayatın makarrı olmuş semâvî yedi küre-i âharı fehmeder." ifadesini açar mısınız, burada resmen dünyaya benzer altı gezegenin olduğu söylenmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ayetin manasını her tabaka kendi kapasite ve mesleğine göre anlıyor. Ve ayet de her tabakanın farklı anlamasına müsait bir genişliktedir.

Kur'an'da zikredilen bu nevi rakamlar, ekseri olarak kesret yani çokluk ifade ederler. Bu yüzden birebir rakam yerine rakamın katlarını anlamak doğru bir yaklaşımdır. Buradaki yedi ifadesinde özel bir durum vardır. Yedi rakamı üzerinde hareket etmek bu ayete göre gereklidir.

Eski hikmet ve felsefe, semavatın yedi değil dokuz tabaka olduğunu iddia ediyor. Şimdiki fen ise semavatın tabakalarını inkar ediyor. Kur'an ise her iki görüşü de reddederek semavatın yedi tabaka olduğunu vurguluyor. Bu yüzden yedi rakamı Kur'an’ın kabul edip vurguladığı bir rakamdır.

Ayetin bu genişliğinden farklı manaların çıkması ve bunların orijinal olması pek tabidir. Hakikaten bu yorum ve tefsirlerin hepsi Kur’an içinde remzi ve hafi olarak mündemiçtir.

"O Allah ki, yedi göğü yarattı ve yeryüzünü de onlar gibi yarattı."(Talâk, 65/12)

Üstad Hazretleri bu ayetin tefsiri sadedinde şu izahı yapıyor:

"Hem küre-i arzımıza benzeyen yedi küre-i uhrâ dahi bulunmasına, zîhayata makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka, yani, yedi küre-i arziye bulunmasına işareten küre-i arz dahi, yedi tabaka, âyât-ı Kur'âniyeden fehmedilmiştir."(1)

Üstad Hazretlerinin bu ibarelerinden, dünyaya benzer yedi ayrı dünyanın anlaşılmasında bir sorun yoktur. Lakin bunu belli kaideler ışığında değerlendirmek gerekir. Bu kaidelerden en önemlisi insana alternatif yeni bir tür ve yaşamın iddia edilmesi ki bu yanlıştır. Diğer bir kaide ise ucube uzaylı mahlukların olduğunu iddia etmektir. Bunların dışında farklı küreleri ve dünyaları anlamakta bir beis olmasa gerek.

Üstad Hazretlerinin bu ibaresi insanlığa heyecan veren bir izahtır, zira bizim küremize benzeyen başka hayatların da olması kuvvetle muhtemeldir. İnsanlığın bunu keşfetmek için çabalaması gerekir.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...