"Daha geniş fikirli bir tabaka-i beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp, onu bu dünyanın semasıdır diyerek, bundan başka altı tabaka-i semavat var olduğunu fehmeder." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Altınca tabaka “yedi sema” ifadesinden bütün semanın ve içindeki yıldızların dünyaya has bir sema olduğunu, bunun gibi altı ayrı semanın daha olduğunu düşünüyor. Bu altıncı tabaka ayetten; kevni ve maddî âlemde semanın sadece şu dünyaya mahsus olmadığını, dünyaya benzer, belki daha büyük ve azametli sistemlerin ve onlara ait semaların olduğunu anlıyorlar. Her şeyi sadece semadan ibaret saymıyor, çok geniş bir tefekkürde bulunuyorlar. Bugün fen ilimlerinin inkişafı ile de bu mana kuvvet kazanmıştır. Kâinatın ne denli büyük ve azametli olduğu fennen sabittir. Bu Altıncı tabakanın fikirlerine şehadet âlemininin en nihayet ve en geniş manası diyebiliriz.

"Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise, semavat-ı seb'ayı âlem-i şehadete münhasır görmüyor; belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder." (Lem'alar, On İkinci Lem'a.)

Bu Yedinci tabaka ise “yedi sema” ifadesinden ahiret ve gaybi âlemleri de içine alan çok daha geniş ve küllî bir semayı anlıyor. Bu sema hem kâinatın hem de ahiret ve gaybi âlemlerin tamamını içine alan bir sakf yani çatı ve tavanı hükmündedir.

Yani maddi ve kevni âlemlerin kayıt ve prangalarından tecerrüt edip, gaybi âlemlere intikal ediyorlar. O gaybi âlemlerin semalarını ayetten tahric ediyorlar.

Mesela, nasıl dünyanın seması varsa, cennet ve cehennemin de kendine mahsus semaları var. Bu âyetten; misal âleminin, kabir âleminin, ruhlar âleminin de kendilerine münasip ve has semalarının olduğunu çıkarmak mümkündür ve gayet makuldür. Bu düşünce, maddi fenden ziyade manevi fenlerin sahasına giriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tufancakiroglu

Ustad, Allah(c.c.) fezayi 7 kat esir maddesinden yaratmis diyor, yani su an fizikcilerin ispatlamaya calistigi seyleri ustad 60 sene once soylemis. Kim bilir daha ne sirlar var risale icerisinde.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...