Daha çok Risale okumak istememe rağmen muvaffak olamıyorum; ne tavsiye edersiniz? Okumaya başladığımda da cümlelerin içine giremediğim gibi, beş-altı kere aynı cümleyi okuyorum...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan hayat serüveninde muhtelif engeller ile karşılaşır, üstelik bu engeller zorlaşarak devam eder. Lakin her engeli geçtikçe de bir kemal kazanır. Bu yüzden karşılaştığımız engel ve zorluklar gayet doğal bir imtihan sürecidir ve her insan bu süreci yaşar ve yaşamak zorundadır.

Şevk ile okumak kolay olanıdır, meşakkatle okumak ise zor olandır. Zor olan engel aşılana kadar sebat ve sabır gerekir, aşıldıktan sonra kemal ödülü kazanılır, ama yeni bir engel karşımıza çıkabilir...

Çok okumak elbette güzel ve faydalıdır, lakin okuduğumuzu anlamak ve onun üstünde müzakere ve mütalaa etmek daha güzel ve daha faydalıdır. İnsanı değiştiren çok okumak değil, okuduğunu anlamak ve hazmetmektir. Değişim akıl midesinde manaların hazmedilmesi ile başlar. Yoksa Risale-i Nurları vird ve zikir makamında okumak, mütalaa ve müzakereden uzak bir sığlıkla meşgul olmak çok az netice verdirir.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Hem iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. Nasıl ki, bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, letâif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarıdaki ifadelerinden anlaşılan, akıl midesi insanın manevi cesedinin beslenmesinde ve gelişip büyümesinde tıpkı maddi cesetteki mide gibidir. Mide olmasa cesette olmaz, aynı şekilde akıl olmaz ise diğer hislerde bir işe yaramaz. Bu yüzden insandaki manevi aza ve hislerin terakki ve tekemmülünde ilim ve akıl temel ölçüdür.

İnsanı geliştiren ve büyüten anlamak ve tefekkürdür. Ama çok okuyup çok anlamak en güzel olanıdır. Yanlış anlaşılmasın, "anlamıyorsan okumayı terk et" demiyoruz, ama anlamak yolunda mücadele içinde olursak daha verimli ve daha hızlı yol kat ederiz. Bazıları Risale-i Nurları vird ve Cevşen gibi görüp okumak ve mütalaa üstünde pek durmuyorlar. Bu da insanın değişmesinde ve gelişmesinde önemli bir engeldir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risaleleri okuyorum ama anlayamıyorum; anlamak için ne yapmam gerekiyor?

- Risale-i Nur okumaya nereden başlamalı, nasıl takip etmeli; istifademizi arttırmak için ne yapmalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...