''Demek bu azim vazifeye, birçok ve meşrepçe muhtelif ezvac-ı tahirat lazımdır.'' cümlesinde "meşrepçe muhtelif" ifadesinden ne anlamamız lazımdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşrep, burada farklı kabiliyet ve mizaçlar demektir. Mesela, Hazret-i Aişe (ra)’in meşrebi, yani kabiliyet ve mizacı fıkıh ilmindedir. Bu sebepledir ki İslam hukukunda onun ayrı bir yeri vardır. İslam hukukunun mühim bir kısmı, onun içtihad ve izahlarıyla şekillenmiştir.

Bu noktadan bakacak olursak, Hazret-i Peygamber (asm)'a eş olarak seçilen şahsiyetler, alelâde sıradan insanlar olamazlar. Peygamber Efendimiz (asm) bize her hususta numune ve rehberdir. Halbuki normalde insanın hayatının mühim bir kısmı evinde geçer. Peygamber Efendimiz (asm)'in aile hayatının hükümlerini ise ancak zeki, kabiliyetli ve meşrepleri farklı annelerimizden talim edebiliriz.

Tek bir kadının böyle büyük bir yükün altından kalkması kabil olmadığı için, Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'e farklı kabiliyetteki hanımları eş olarak takdir etmiştir. Her biri farklı sahada hizmet etmiş, ayrı bir yükün altına girmişlerdir. İşte "farklı meşrepler" ifadesi bu manadadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...