''Demek bu azîm vazifeye, birçok ve meşrepçe muhtelif ezvâc-ı tâhirat lâzımdır.'' cümlesinde "meşrepçe muhtelif" ifadesinden ne anlamamız lazımdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşrep, burada farklı kabiliyet ve mizaçlar anlamındadır. Mesela Hazreti Ayşe (ra)’in meşrebi, yani kabiliyet ve mizacı fıkıh ilmindedir. Bu sebepledir ki İslam hukukunda onun ayrı bir yeri ayrı bir değeri vardır. İslam hukukunun önemli bir kısmı onun içtihat ve yorumları ile şekillenmiştir.

Bu noktadan bakacak olursak Hazreti Peygamber (asm)'e eş olarak seçilen şahsiyetler, alelade sıradan insanlar olamazlar. Peygamber Efendimiz (asm) bize her hususta model ve rehberdir. Halbuki normalde insanın hayatının önemli bir kısmı mahrem olan ailesinde ve evinde geçer. Peygamber Efendimiz (asm)'in aile ve mahrem hayatındaki yaşam tarzını ve hükümlerini ise ancak zeki, kabiliyetli ve meşrepleri farklı annelerimizden talim edebiliriz.

Tek bir kadının böyle büyük bir yükün altından kalkması kabil olmadığı için, Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'e özel ve kabiliyetli, farklı yetenekte olan hanımları eş olarak takdir etmiştir. Hanımlarından birisi fıkha kabil iken diğerleri de başka alanlarda kabiliyetlidir. Her bir eş ayrı bir yükün taşıyıcısı hükmündedir. İşte "farklı meşrepler" ifadesi bu manayadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...