''Demek bu azîm vazifeye, birçok ve meşrepçe muhtelif ezvâc-ı tâhirat lâzımdır.'' cümlesinde "meşrepçe muhtelif" ifadesinden ne anlamamız lazımdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşreb, burada farklı kabiliyet ve mizaçlar demektir. Mesela Hazret-i Aişe (ra)’in meşrebi, yani kabiliyet ve mizacı fıkıh ilmindedir. Bu sebepledir ki İslam hukukunda onun ayrı bir yeri vardır. İslam hukukunun mühim bir kısmı onun içtihad ve izahlarıyla şekillenmiştir.

Bu noktadan bakacak olursak Hazret-i Peygamber (asm)'e eş olarak seçilen şahsiyetler, alelâde sıradan insanlar olamazlar. Peygamber Efendimiz (asm) bize her hususta numune ve rehberdir. Halbuki normalde insanın hayatının mühim bir kısmı evinde geçer. Peygamber Efendimiz (asm)'in aile hayatının hükümlerini ise ancak zeki, kabiliyetli ve meşrebleri farklı annelerimizden talim edebiliriz.

Tek bir kadının böyle büyük bir yükün altından kalkması kabil olmadığı için, Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'e farklı kabiliyetteki hanımları eş olarak takdir etmiştir. Her biri farklı sahada hizmet etmiş, ayrı bir yükün altına girmişlerdir. İşte "farklı meşrebler" ifadesi bu mânadadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...