"Bir Dava Adamının Notları"ndaki "Bazı büyük zatların sözlerinde yetmiş bin mana bulunur." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

CEVÂMİU’l-KELİM

“Toplayıp bir araya getiren” anlamındaki câmi‘ ile “söz” anlamındaki kelimenin çoğul şekillerinden meydana gelen bu tamlama daha çok veciz sözleri ifade etmekle beraber hadis ilminde Hz. Peygamber’in (asm) az sözle çok mana ifade etme özelliğini belirtmekte ve az da olsa câmiu’l-kelâm ve câmiu’l-kelim şekillerinde de kullanılmaktadır.

Hz. Peygamber (asm), diğer peygamberlerden farklı olarak sadece kendisine verilen özellikleri saydığı bir hadiste “Ben cevâmiu’l-kelim ile gönderildim.” (Buhârî, “Cihâd”, 122, “Taʿbîr”, 22, “İʿtiṣâm”, 1; Müslim, “Mesâcid”, 6); “Bana cevâmiu’l-kelim verildi.” (Müslim, “Mesâcid”, 5, 7-8, “Eşribe”, 71) demektedir.

Bu ifade en fazla Kur'ana, sonra semavi kitapların orjinaline, sonra Efendimiz (a.s.m)'a ve sırasıyla bunlardan istifade eden zatlara yakışır ve kullanılır.

İlim irfan sahibi büyük zatlar boş ve abes konuşmazlar, her sözlerinde ölçü ve hikmetli anlamlar var demektir. Bazen bir cümleleri bir kitap gücündedir.

Zamanımızda bunun en somut misali Risale-i Nurlardır. Risale-i Nur'un her bir kelimesinde her bir cümlesinde binlerce mana ve hikmetler bulunuyor. Mesela, Birinci Söz izah edilip kitaplara konu olsa bir iki cilt kitap çıkar.

"Yetmiş bin" rakamı çokluk ifadesidir ve bir manayı vurgulamak içindir. Yoksa her kelimede yetmiş bin mana aramak gerekmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Belagat" ve "İcaz" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...