"Derece-i hararet gibi, her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp, Allah’a şükretmeli. Yoksa, isti’zâm ile üflense şişer, merak edilse ikileşir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her musibette bir cihet-i nimet vardır"

"Ey musibetzede! Musibetin içinde bir nimet münderiçtir. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır,"

"Bir derece-i hararet. Her musibette vardır bir derece-i nimet. Daha büyüğü düşün. Küçükteki nimetin,"

"Dereceyi görerek Allah'a çok şükür et. Yoksa istizamla ürkersen, "of, of"la üflersen, o da aksine şişer."

"Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen, bir iken ikileşir. Kalbde olan misali, döner hakikat olur."

"Hakikatten ders alır, sonra döner, başlıyor, kalbini tokatlıyor."(1)

Her bela ve sıkıntı, bir nimetin bir güzelliğin de habercisidir. Ya da her bela ve sıkıntı içinde bir nimet bir rahmet dürülüdür. Bela nimetin ambalajı gibidir, ambalajı açmadığın müddetçe nimetten istifade edemezsin.

Allah kullarına karşı pek merhametli pek affedici olduğu için, her zahmetten sonra bir rahmet gönderir, bu bir âdet-i İlahidir.

Her musibetin bir yakma (sıkıntı anlamında) derecesi vardır, yaktığı kadar da nimeti vardır. Yani musibet ne kadar büyükse ardından gelecek nimet ve rahmet de o kadar büyüktür.

Bir musibeti düşünürken ardından gelecek nimeti de düşün ki, sabrın ve metanetin artsın. Yoksa sadece musibete odaklanır bunu takıntı haline getirirsen, bu musibet büyüdükçe büyür, şişer sonra sabır ve metanetini yutar. Kalbin, ruhun ve vicdanın bu musibetin altında ezilmeye başlar, musibet bir iken ikiye çıkar. Yani musibet sadece maddi iken manevi hale de dönüşür, azap da iki katına çıkar.

Bazı hassas insanlar vardır ki, maddi musibetten çok kalbi ve manevi endişeden azap çeker. Kalbin tokatlanması da bu anlamdadır.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...