Bir Dava Adamının Notlarındaki "Ezberle aklen, "Salavat-ı Şerifeyi okuyarak kalben inkişaf ederiz." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akıl ile ezber, okuma, bilme ve başkalarına aktarım yapılabilir. Okuduğumuz zikir ve salavatlar ise, kalbimizin inkişafına sebebiyet verir. Zira zikir Allah'ın imdadımıza koşması için bir nevi dua hükmünde iken, salavatlar da Peygamberimizi (a.s.m) yardıma çağırmaya bir nevi yardım talebi gibidir. İlimler akıl midesine indikten sonra orada hazmolur. Sonra okuduğumuz salavat ve zikirler, işlediğimiz ibadet ve ameller de kalp, vicdan ve latifelere manevi birer besin olurlar. Kalbin ve vicdanın harekete gelmesi taakkulden (ilimden) sonra tasdik ve iz'an ile olur ki, bu da safiyetle ve imanın inkişafıyla olur. Üstad'ımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Hem iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlimle gelen mesâil-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalp, sır, nefis, ve hakeza, letâif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır." (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, İkinci Mesele)

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Dimağda meratib var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir." İzah eder misiniz?

- "Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise..." Burada ilimden inanca kadarki safhaları misalle açar mısınız?

- Dimağda İlim Mertebelerinin Mahiyeti (Video: M. KARAMAN).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...