"Din bir imtihandır. Teklif-i İlahi bir tecrübedir. Ta, ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın..." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmtihan; kelime olarak deneme, tecrübe etme, bir şeyin hakikatini anlamak için çok dikkatle düşünme gibi manalara geliyor.

Şayet imtihan olmaz ise, iyi ile kötü ayrışmaz, eşit bir durumda kalırlar. Eğitimde imtihan; çalışkan talebe ile tembel talebenin temyiz ve tefriki için yapılır.

Din de bir imtihandır. Dinin imtihanı ise; iyi insan ile kötü insanı, hayırlı insan ile şerli insanı, kâfir insan ile mü’min insanı ayrıştırır ve ayıklar.

Her insan cennet ve cehennemi gözleri ile görüp iman etmiş olsa idi, iman etmemeleri ve ibadeti terk etmeleri mümkün olmazdı. Bu durumda da imtihanın bir manası kalmazdı. Demek ki amelin kıymeti, gayba iman etmekten geliyor.

"Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhî bir tecrübedir. Ta, ervâh-ı âliye ile ervâh-ı sâfile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifât-ı İlâhiye bir iptilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki, istidad-ı beşer madeninde olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin."(1)

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...