Dünya hayatına pek çok giren sahabelerin en küçüğüne, dünyayı terk eden velilerin en büyüğü neden yetişemiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun cevabı aynı risalede şöyle verilir:

"Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine sahâbeye yetişemiyorlar. Çünkü sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubûdiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar. Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." (1)

Sahabeler dünyaya kesben değil kalben terk etmişlerdir. Onların dışı kesrette, içi vahdettedir. Bu yüzden dünya sahabeyi aldatmamış, aksine marifetullah ve muhabbetullah konusunda terakki etmesinde bir basamak olmuştur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...