Dünya hayatına pek çok giren sahabelerin en küçüğüne, dünyayı terk eden velilerin en büyüğü neden yetişemiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun cevabı aynı risalede şöyle verilir:

"Ehl-i velâyet, çendan fena-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler; yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i nefisten sonra ubudiyet-i evliya besâtet peyda eder."(1)

Sahabeler dünyayı kesben değil kalben terk etmişlerdir. Onların dışı kesrette, içi vahdettedir. Bu yüzden dünya sahabeyi aldatmamış, aksine marifetullah ve muhabbetullah konusunda terakki etmesinde bir basamak olmuştur.

1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...