Block title
Block content

"Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsin öldürülmesinden ya da etkisiz hale getirilmesinden sonra, tarikat berzahında giden evliyaların kullukları ve ibadetleri tek düze ve yeknesak olur, yani basitleşir. Bir iki hususta gelişirlerken çok noktalarda pasifleşirler.

Çünkü Allah nefse kendi isim ve sıfatlarını tadıp tartacak çok cihazlar ve mizanlar vermiş. Nefis bu cihaz ve mizanlar sayesinde Allah’ın bütün isim ve sıfatları ile iletişim ve irtibat içindedir. İnsan, nefsi iman ve iradesi ile kontrol edip nefisteki bu mizan ve cihazları işletebilirse, Allah’ı bin bir ismi ile tanır ve büyük bir şükür içine girer. Yani ibadet ve kulluğu çeşitlenir, tekdüze ve basitlikten kurtulur.  

Mesela, nefisteki şehvet hissi olmasa yeme, içme, menfaatli şeylerden istifade etme gibi şeyler olmazdı. Bunlar olmayınca da insan Allah’ın Rezzak, Münim, Kerim gibi isimlerini bilemeyecekti.

Nefsi öldürüp Allah’ı bir iki yönü ile tanıyıp tekdüze ve basit bir ibadetle meşgul olmak mı yoksa nefsi ıslah ve terbiye edip nefsin içindeki sayısız mizan ve mihenklerle Allah’ı bütün isim ve sıfatları ile tanıyıp ibadetin rengarenk tonuna girmek mi daha evladır?!..

Sahabeler nefsi Allah’ı tanımada bir araç yapmışlar ve nefisteki sayısız cihazlarla ubudiyetlerini çeşitlendirmişler; tarikat evliyaları ise nefsi öldürüp ubudiyetlerini tekdüze ve basit hale getirmişler.

“Çünkü sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubudiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar.”

Elmayı yiyip Allah’a on isimle şükretmek mi efdal, yoksa nefsi ifna etmek için nefsi elmadan mahrum etmek mi efdaldir? 

Şükrün kısımları vardır ve bu kısımlara ancak nefis ve nefisteki duygular ile ulaşılır. Nefsi ifna edenler şükrün bu kısımlardan habersiz kalır ve ubudiyetleri de nakıs olur...

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...