"Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyrü sülûka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibağ ve inikas vardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsibağ" kelime olarak boya tutma, boyanma, rengini alma ve temizlenme gibi manalara geliyor. Istılah olarak ise, Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi tesiri ile muhatabın iç dünyasının büyük bir değişime uğraması demektir.

"İnikâs" da benzer bir manadadır; Allah Resulü (asm)'nün maneviyatının muhatabında yansıması ve onda tecelli etmesi demektir.

Yani insibağ ve inikâs, Allah Resulü (asm)'nün manevi azametinin ve feyzinin muhatabında yansıması ve aksetmesi mânâsına geliyor.

Nasıl Allah Resulü (asm) bir aynaya baksa, o sevimli sureti ayna içinde görünür ve ayna o suret ile değer kazanır. Aynanın değeri, suretinden dolayıdır. Suret gitse aynanın maddesi ayna kadar değer ifade eder.

Sahabeler de birer aynadırlar. Allah Resulü (asm)'nün manevi siması ve şahsiyeti o aynaların içinde tezahür ediyor. Hâl böyle olunca, sahabenin ruh ve kalp aynasında Allah Resulü’nün risalet ve nübüvvet sureti irsiyet şeklinde yansıyor. Yani o aynalara bir değer ve kıymet katıyor demektir.

Güneşin merkezine yaklaşan bir madde tamamen buharlaşıp farklı bir şekle, farklı bir yapıya bürünür ve eski halinden zerre kadar eser kalmaz. Âdeta Güneş'in ısısı ve ışığının içinde kaybolup güneşleşir ya da Güneş'in cüz’i bir parçası hâline döner.

Manevi bir güneş olan Peygamber Efendimiz (asm)'in sohbet iklimine giren birisi, âdeta o güneşin bir cüz’ü haline gelir.

Tabiri caiz ise, Peygamber Efendimizin (asm) manevi şahsiyetinin küçük bir modeli bir cihetle o aynalarda tezahür ediyor. İnsibağ ve inikâs da aynanın kabiliyetine ve büyüklüğüne göre olur. Elbetteki Hz. Ebu Bekir’in (ra) ruh ve kalb aynasındaki insibağ ile bir bedevi sahabenin insibağı aynı değildir. Hz. Ebu Bekir (ra.) nebilerden sonra insanların en hayırlısıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurur:

“Peygamberler müstesna, Güneş ondan daha üstün bir baş üzerine ışığını saçmamıştır.” (Ahmed Bin Hanbel, Sahabelerin Fazileti, h.no: 635)

Maddi ve manevi bütün varlığını İslam yolunda feda edip, Habib-i Kibriya Efendimizin (asm) en yakın ve en sadık dostu olan Hz. Ebu Bekir, celâdet ve adalet timsali Hz. Ömer, edeb ve hayâ abidesi Hz. Osman, akıl, hikmet, ilim ve şecaat numunesi Hz. Ali efendilerimiz, İslam binasının dört büyük sütunu, maddi ve manevi fütuhatının en büyük vesileleridirler.

Allah Resulü'nün nübüvvetten gelen insibağı ile velayetten gelen insibağı aynı değildir. Nübüvvet mesleği nasıl velayet mesleğinden üstün ise, nübüvvet insibağı da velayet insibağından aynı derecede üstündür. Sahabeler doğrudan nübüvvet insibağına mazhar olurken, sonrakiler Allah Resulü'nün velayet insibağı ile muhatap olmuşlardır. Hal böyle olunca, en küçük sahabeye en büyük veli yetişemiyor.

Temessül; bir şeyin aynı ile başka bir şeyde yansıması demektir. Mesela, bir mum etrafında halka şeklinde on adet ayna bulunsa, her bir aynada mum temessül eder. Bir tek mum iken, on mum olur.

Nurani varlıklar ile onun zıddı olan kesif varlıkların yansımasında ve temessülünde de durumları farklılık arz eder, hükümleri başka başkadır. Biri hakiki yansır, diğeri sadece görüntü olarak yansır.

Nuranî bir varlık temessül ettiği yerde kendi vasıfları ile yansır. Tecelli eden ile tecelli olunan şey aynıdır. Mesela, aynada yansıyan güneş, kendine has vasıflarını ve sıfatlarını aynaya da aksettirir, bir nevi küçük bir güneş o aynada teşekkül eder. Aynı güneş gibi, o da ısı ve ışık verir. Fark sadece azamet ve kibriyadadır. Nuraninin temessülü, temessül ettiği yeri, yani yansıdığı yeri kendi gibi yapar.

Peygamber Efendimizin (asm) mübarek ruh-u şerifi tam nurani olduğu için, sahabelerin ruh aynasında sohbet insibağı ile tam temessül ediyor. Onları bir anda en yüksek manevi makamlara çıkarıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şehrayin
Allah razı olsun inşallah gönül aynamız nurlardan tam istifade eder
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...