"Dünya nazarıyla, dar fikrimizle, âhirete müteveccih hakaik-ı sevabiyeyi düşünemiyoruz." Sevabın anlayamadığımız kısmı, keyfiyet boyutu mu kemiyet mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hem kemmiyet hem de keyfiyet söz konusudur. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım:

Anne karnında ikiz kardeş düşünelim ve bu iki kardeşi de hem akıllı ve hem de konuşan kabul edelim. Yine fazımuhal olarak ikisinden birisinin önce doğduğunu ve gelip dünyayı gördükten sonra, anne karnındaki diğer kardeşle bir telefon bağlantığısı ile konuştuklarını hayal edelim. Dünyadaki kardeş, anne karnındaki kardeşe, dünyanın çok geniş olduğunu ve hemen gelmesini söylüyor. Hatta bu genişliği anlatmaya çalışıyor. Ancak anne karnındaki kardeş sadece anne karnını gördüğü için, bu genişliği bir kaç kat anne karnından daha geniş diye tasavvur eder, ötesine geçemez. Gerek kemmiyet ve gerekse keyfiyet olarak dünyayı kavrayamaz da. Yani anne karnı nazarıyla ve dar fikriyle dünyayı kavrayamaz.

Aynen öyle de dünya karnındaki insan, dünya nazarı ve dar fikri ile ahirete taalluk eden meseleleri kavrayamaz. Ne yaparsa yapsın, dünyaki ölçülerle tartmak zorundadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...