Üçüncü Dal, Onuncu Asıl

İçerikler


 1. "Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler" ile ilgili misaller verir misiniz?

 2. "Demek, o mükemmel harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün..." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." misalini, sevap ve fazilet açısından mı hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

 4. "İki rekât namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." Bu gibi teşviklerin vukuunun bilfiil daimi ve külli olmamasını kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz. Bu ne demektir?

 5. "Gıybet, katl gibidir." Gıybetin katl gibi olmasına dair, vukuattan bir misal verebilir misiniz?

 6. "Mesela... مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ" Buradaki Arabi ibarelerin mealleri nedir?

 7. "Kim bunu okursa, Musa ile Harun’un sevaplarının misli ona verilir." Bu ifade hadis mi yoksa Ahmed Gümüşhanevî hazretlerinin sözü mü?

 8. Yirmi Dördüncü Söz'deki Sekizinci Asıl ile Onuncu Asıl aynı şeylerden bahsediyor. Birbirleriyle alakalı mıdır?

 9. "Hazret-i Musu (a.s.) ve Hurun’un (a.s.) meçhulümüz olan hakiki sevapları ile muvazene değil." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Veraset-i Ahmediye ile ism-i azam zılline mazhar bir mü’min" ifadesini açar mısınız?

 11. "Hem de sevap ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki, bir zerrecik bir şişede, semavat, nücumuyla beraber görünebilir. Öyle de niyet-i halise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde..." İzah eder misiniz?

 12. Bazıları evrad, ezkâr ve hizmetlerinde iltifat, hürmet ve alaka bekliyor. Bu hatanın tashihi konusunda ne dersiniz?

 13. Risalet ve nübüvvet makamı vehbî midir, yoksa terakkiye mi tabidir?

 14. "Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin, münekkit adam! Şu on asılı nazara al." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hallolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mana ve muhteva mı taşımaktadır?

 15. "Zira evvela o On Asıl’ın on dairesi seni inkardan vazgeçirir. 'Hakiki bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir hususiyeti var ki şikâyetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusurunu itiraf ettiriyor?

 16. Hadis-i şerifler ile ayetlerin "tefsiri, tevili, tabiri" ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?

Yükleniyor...