Üçüncü Dal, Onuncu Asıl

İçerikler


 1. "Ekser taife-i mahlûkatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler" ile ilgili misaller verir misiniz?

 2. "Demek, o mükemmel harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün..." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." misalini, sevap ve fazilet açısından mı hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

 4. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." Bu gibi teşviklerin vukuunun bilfiil daimi ve külli olmamasını kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz. Bu ne demektir?

 5. "Gıybet, katl gibidir." Gıybetin katl gibi olmasına dair, vukuattan bir misal verebilir misiniz?

 6. "Meselâ... مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ" Buradaki Arabî ibarelerin mealleri nedir?

 7. "Kim bunu okursa, Mûsâ ile Hârun’un sevaplarının misli ona verilir." bu ifade hadis mi yoksa Ahmed Gümüşhanevî hazretlerinin sözü mü?

 8. Yirmi Dördüncü Söz'deki; Sekizinci Asıl ile Onuncu Asıl aynı şeylerden bahsediyor. Birbirleriyle alâkalı mıdır?

 9. "Hazret-i Mûsâ (a.s.) ve Hârun’un (a.s.) meçhulümüz olan hakikî sevapları ile muvazene değil." izah eder misiniz?

 10. "Veraset-i Ahmediye ile İsm-i Âzam zılline mazhar bir mü’min" ifadesini açar mısınız?

 11. "Hem de sevap ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki, bir zerrecik bir şişede, semâvât, nücumuyla beraber görünebilir. Öyle de, niyet-i hâlise ile şeffafiyet peydâ eden bir zikirde..." İzah eder misiniz?

 12. Bazıları; evrad, ezkâr ve hizmetlerinde iltifat, hürmet ve alâka bekliyor. Bu hatanın tashihi konusunda ne dersiniz?

 13. Risalet ve nübüvvet makamı vehbî midir, yoksa terakkiye mi tabidir?

 14. "Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavî, hodbin, münekkit adam! Şu On Asıl’ı nazara al." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hâllolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mâna ve muhteva mı taşımaktadır?

 15. "Zira, evvelâ o On Asıl’ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakikî bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir hususiyeti var ki şikâyetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusurunu itiraf ettiriyor?

 16. Hadis-i şerifler ile âyetlerin; "tefsiri, te’vili, tabiri" ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?

Yükleniyor...