"İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." misalini, sevap ve fazilet açısından mı hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, 'Kim iki rekât namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır.' İşte, iki rekât namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattir. Her bir iki rekât namazda, bu mana külliyetle mümkündür."(1)

Bu konuyu namazın sevap ve fazileti bakımından değerlendirmeliyiz.

Bu ifade o vakitte namaz kılmaya teşvik içindir. Haccın ne kadar mühim bir ibadet olduğu ve sevabının ne kadar büyük olduğu her müminin malumudur. Bu bakımdan, hac ibadeti nazara verilerek, o vakitte namaz kılmaya teşvik söz konusudur.

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...