Dünyayı sevme hususunda ölçümüz nedir? Müslümanların dünya ile yanlış münasebetinin faturaları ehl-i dalaletçe maalesef pahalı olarak ödetilmekte ve ısrarla gündemde tutulmaktadır!..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Resulü (asm.) “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, 1/412.) buyuruyor.

Her çiftçi tarlasını sever ve yine her çiftçi tarlasının daha fazla mahsul vermesini ister. Keza, her çiftçi tarlanın zevk ve safa yeri değil, çalışma ve yorulma yeri olduğunun şuurundadır.

Dünya tarla olduğuna göre, bu tarlaya ne ektiğimiz sorusu akla geliyor. Bu sorunun cevabı Üstad'ın şu cümlesinde açıkça beyan edilmiş:

"Kayyum-u Baki olan Zat-ı Zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zâil, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları, âdeta tohumlar, çekirdekler hükmünde, zahiren fena bulur, çürür; fakat âlem-i bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. …" (Sözler, Altıncı Söz.)

Demek ki, dünya tarlasına zaman ekilmektedir. Ömrümüzün her dakikası bir tohum gibidir. Bu tohumlar için üç yol vardır:

Rıza dairesinde harcanırlarsa cennet meyveleri verirler. Haram toprağına atılırlarsa cehennem mahsulü yetiştirirler. Malayani dediğimiz boş şeylere harcanırlarsa israf edilmiş olurlar. İsraf ise kârdan zarar etmek demektir. Yani o dakikalar hak yolda harcansalardı kâr getireceklerdi, boşuna harcandıklarında o kârlardan mahrumiyeti netice verirler.

İslam dini, insan hayatının bütün faaliyet sahalarına dair hükümler getirmiştir. Bunun için, bir Müslüman’ın dünyevi işleri de o emirlere uymaları hâlinde ibadet olmaktadır.

Mesela, ticaret yapan bir insanın niyeti kendine ve aile fertlerine helal lokma yedirmek, başkalarına yük olmamak, kazancının zekâtını vererek İslam’ın büyük bir şartını yerine getirmek, gelirleriyle hayır yaparak sevap kazanmak olduğu takdirde ticarette geçen bütün dakikaları birer cennet çekirdeği olur.

Üstat Hazretlerinden müjdeli bir hakikat dersi:

"Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır." (bk. age., Dördüncü Söz.)

Mesela, sabah namazına kalkma niyetiyle yatan bir insanın bütün uykusu ibadettir. Yeme ve içmesini sünnete uygun olarak yapan bir müminin yemesi de içmesi de ibadet hükmündedir.

Müslümanların tevekkül ederek dünyaya ehemmiyet vermedikleri için geri kaldıkları yönünde, bazı şer odaklarınca yapılan propagandalarının hakikatle hiçbir ilgisi yoktur, demagojiden başka bir şey değildir.

Önce konuyu tarih açısından değerlendirelim. Tarih, İslâm devletlerinin bin yıllık dünya hâkimiyetinden sonra son yüzyıl içerisinde bir gerileme dönemi yaşandığını, son kale olan Anadolu’da bile düşman hâkimiyetinin bir süre hüküm sürdüğünü kaydediyor.

Yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlıya ve henüz yeni kurulan Cumhuriyet hükümetine karşı iki ayrı plan birden sergileniyordu:

Birincisi: Bir taraftan din adamlarına baskı yapılıyor ve onların halk üzerindeki tesirleri zaafa uğratılmak isteniyordu. Bu cümleden olarak yüz otuz kadar büyük âlim Mısır’a göç etmiş, bir kısmının ise şapka isyanı bahanesiyle hayatlarına son verilmişti.

İkincisi: Dinî yönden sahipsiz kalan halkın içerisine hurafeler sokuluyor; özellikle tevekkül konusu yanlış işlenerek insanlar tembelliğe sevkediliyordu. Bu planı sergileyenler bir taraftan da bu yanlış tevekkül anlayışını İslam’a mal ederek Müslümanlık aleyhine yayınlar yapıyorlardı.

Böylece özellikle okumuş kesimin mazi ile bağları koparılıyor, Avrupa Kültürünün hâkim olduğu bir toplumun inşasına çalışılıyordu.

Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin şu çok önemli tesbitini burada nakletmek isteriz:

"Hem tarih şahittir ki: Ehl-i İslam, ne vakit dinine tam temessül etmiş ise, o zamana nispeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terk etmişse, tedenni etmiş, Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir fark-ı esasiden neşet etmiş." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.)

Bu çok önemli tesbite göre, İslam’ın bizi geri bıraktığını iddia eden kasıtlı çevrelerin şunu ispat etmeleri gerekiyor:

a. İslam'ın bütün müesseseleriyle yaşandığı dönemlerde İslam ülkeleri iktisaden geri kalmışlardır.

Endülüs Emevi Devleti, Selçuklular ve Osmanlı Devleti bütün cihana medeniyet ve bilim dersi vermeleriyle bu tezi çürütmüş bulunuyor.

b. İslam’ın yaşanmasından tavizler verildiği hatta yaşanmasının yasak olduğu dönemlerde, İslam devletleri terakki etmişlerdir.

Son yüz yıllık tarihimiz de bu tezin aksini ispat etmektedir.

Rabbimize hadsiz şükrolsun ki, memleketimizde maddi ve manevi terakkinin birlikte yürütülmesiyle hem dinine bağlı, hem de kendi sahasında ehliyetli bilim adamlarımız ve yine sahalarında üstün başarılar elde eden ticaret erbabımız her geçen gün artmaktadır. Bunun neticesi olarak düşmanlarımızın bütün tezleri çürüyecek ve Üstadımızın müjdesiyle "Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır!.." (Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Selamun aleyküm.Bir bilgi vermek istiyorum. Sahavi mekasidul hasene veya o tarzda yazılan keşful hafa gibi eserler, malum sayisı az olan sahih olan hadislerle birlikte zayıf veya mevzu hadisler vardır. Bu cihetle temel kaynak bir eser değildir. Binaenaleyh tek başına kaynak olarak verilmemelidir. Ya teyid için diğer kaynak eserlerle birlikte verilmeli veya yazarın o hadis üzerindeki yorumu ile birlikte verilmelidir. Yoksa tek keşful hafa olarak kaynak  verilen bir hadis her zaman kafada soru işareti bırakacaktir. Ayrıca bu eseri kaynak gösterek şunu zimnen demiş oluyoruz ki ; "ben zayıf veya mevzu bir hadisle delil getiriyorum"  Her ne kadar bazı hadisler gerçekte sahih (manalı) olsada...

 

Allah razı olsun...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...