Dünyanın birinci yüzü olan “Esma-i hüsna’nın aynası” olması ile “marifetullah” arasında ve ikinci yüz olan “ahiretin tarlası” olması ile de “ibadet” arasında nasıl bir alaka var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ı tanımak ve O’na gereken ta’zim ve hürmeti hakkı ile göstermek, O’nu ancak isimleri ile tanımakla mümkündür. Yani marifetullaha esma ile esmaya da tecellileri ile ulaşılır. Bu yüzden dünya mektebinde esma okuyamayan insanlar marifetullaha erişemezler. İbadetin en büyük saiki marifetullahtır. Marifet ile ibadet arasında sıkı bir münasebet vardır. İnsan Allah’ı ne kadar iyi tanıyorsa, o kadar tesbih, tazim, zikir ve hamd eder.

Evet, dünya Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mekteptir. Ve dünyanın bu yüzündeki kazançlar bâkidir ve daimîdir. Yani insan bu dünya mektebinde Allah’ın isim ve sıfatlarını iyi talim edip hayatına yansıtırsa, ahirette ona sonsuz bir ihsan ve makam olarak dönecektir.

Dünya aynı zamanda ahiretin bir mezrası yani tarlasıdır.

Nur Külliyatı'ndan bir derste, ömür dakikaları tohumlara ve çekirdeklere benzetilmektedir. Buna göre dünya tarlasına “zaman” ekilmektedir. Bu dakikalar hayırlı işlere harcandıklarında cennet meyveleri, şerde kullanılmaları halinde ise cehennem meyveleri verecektir.

Dünya tarlasından da âhirete götüreceğimiz ve orada faydasını göreceğimiz mahsuller bizim için ehemmiyetlidir, boş geçen zamanlardan, günah ve isyanda harcanan vakitlere kadar her şey muzahrefat sayılır. Bunlardan uzak durmaya ve ömrümüzü en bereketli şekilde geçirmeye mecburuz.

“… Bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki; suretler alınıp terkib edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin. Tâ bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a'zamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadîs-i şerifte "Dünya âhiretin mezraasıdır." diye bu hakikatı ifade ediyor.” (Sözler, Onuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...