Dünyanın birinci yüzü olan “Esma-i hüsna’nın aynası” olması ile “marifetullah” arasında ve ikinci yüz olan “ahiretin tarlası” olması ile de “ibadet” arasında nasıl bir ilişki var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ı tanımak ve Ona gereken tazim ve hürmeti hakkı ile göstermek, Onu ancak isimleri ile tanımakla mümkündür. Yani marifetullaha esma, esmaya da tecellileri ile ulaşılır. Bu yüzden dünya mektebinde esma okuyamayan insanlar marifetullaha erişemezler.

Evet, dünya Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir fakülte olması noktasından bir mekteptir. Ve dünyanın bu yüzündeki kazanımlar baki ve daimidir. Yani insan bu dünya fakültesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını güzelce talim edip güzel bir şekilde hayatına yansıtır ise, bu ahirette ona sonsuz bir ihsan ve makam olarak dönecektir. Ne mutlu, dünyayı Allah’ın isim ve sıfatlarını talim edilen bir üniversite olarak görenlere.

Dünya aynı zamanda ahiretin bir mezra ve tarlasıdır. İnsan bu dünya tarlasına iyilik ve ibadetleri ekerse, ahirette de ebedi bir cennet olarak mahsul kaldıracaktır. Dünyanın bu yüzü de boşa gitmiyor. İnsan dünya tarlasında ne kadar ibadet ekerse, ahirette o nispette mahsul kaldırır.

Ayrıca, ibadetin en büyük kaynağı ve saikı marifetullahtır. İnsan Allah’ı ne kadar iyi tanıyor ise o kadar arz-ı ibadette bulunur. Yani marifet ile ibadet arasında sıkı bir ilişki mevcut.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...