"Her şey manasını ifade etti. Dünya, ahiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni-i Kadîrin bütün mu’cizat-ı kudretini, umum havarık-ı sanatını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fenâ, sermedi manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünya hayatında, küfür ehlinin dışında, her mahluk, yaratılış gayesine uygun olarak vazifesini görmüş ve tesbihatını yapmıştır. Küfür yolunda giden insanların da bütün organları ve hücreleri fıtri tesbihatlarını yapmış, yaratılış vazifelerini harfiyyen yerine getirmişlerdi. Bu itaatkâr varlıkları isyanda kullanan küfür ehli, bunun cezasını âhirette ebedî azap olarak çekeceklerdir.

"Dünya, ahiret fidanlarını yetiştirdi.” cümlesi “Dünya ahiretin mezraasıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l- Hafa, I, 412) hadis-i şerifini hatırlatmaktadır. Her nefesimiz, konuştuğumuz her cümle, atfettiğimiz her nazar, aklımızdan geçen her fikir, kalbimizin teveccüh ettiği her sevgi, ticaret hayatımızın her kârı, musibet anlarımızın her dakikası ya cennet yahut cehennem meyvesi verecek bir fidan gibidir. Kıyamet hâdisesiyle âhiret âlemine yapılan bu sevkiyat da son bulacaktır.

Yeryüzü bir taraftan Allah’ın kudret mucizeleri olan insanları, hayvanları ve bitkileri meyve verirken, öte yandan üzerinde işlenen hayırlı ve şerli amellerle de âhiret âlemi için “sermedî manzaralar” dokumakta ve bunları zamanın şeridine takarak teşhir edilmek üzere istikbale göndermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...