"Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder,.." Ebu Cehilin küfrü inattan değil mi, tenakuz gibi görünen bu ifadeyi açar mısınız?

Soru Detayı

"Sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin faidesi kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı..." Biz Ebu Cehil'in küfrünün inadi küfür olduğunu biliyoruz. Yani hakikati bildiği halde kabullenmeyen, şeytan gibi... Bize tenakuz gibi gözüken bu ifadeyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebu Cehil'in tanık olduğu mucizeler iradeyi teslim alacak bir açıklıkta değildi, bu yüzden tevil ile inkara sapabiliyordu. Şayet mucizeler iradeyi teslim alacak kadar açık olmuş olsa idi, inat orada sökmezdi, teslime mecbur olurdu. Ebu Cehil gözü önünde ay ikiye bölünüyor, ama sihir diyerek kendini aldatabiliyor.

Bütün peygamberlerin göstermiş olduğu mucizelerin dozajı

“Çünkü, sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin faidesi kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı.(1)

cümlesindeki denge ve formüle uygun bir durumdadır. Bu sebeple devrin azgınları ve münkirleri inkara mecal bulabilmişlerdir. Yoksa mucizeler iradeyi teslime mecbur edecek kadar açıklıkta ve netlikte olsa idi, onlar da iman etmek zorunda kalırlardı.

Tıpkı ahirette kafirlerin pişmanlıklarını ifade etmeleri gibi. Kur’an kafirlerin ahiretteki vaziyet ve tutumlarını ifade ederken, pişmanlıklarından ve saç baş yolmalarından bahseder. Çünkü ahiret imanın altı esasının açık ve net bir şekilde görüldüğü ve kabul edilmek zorunda kalındığı bir mekândır. Şayet inat geçerli olsa idi, Ebu Cehil orada da iman etmez, inkarına devam ederdi.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

habib86216
Allah razı olsun. o zaman bu izahatınızdan ebu cehilin küfür nev'inin şeytanın küfrü ile aynı olmadığını anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Öylede denilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...