"Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder,.." Ebu Cehilin küfrü inattan değil mi, tenakuz gibi görünen bu ifadeyi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebu Cehil'in şahid olduğu mu’cizeler iradeyi teslim alacak bir açıklıkta değildi, bu yüzden te’vil ile inkâra sapabiliyordu. Şayet mu’cizeler iradeyi teslim alacak kadar açık olmuş olsa idi, inat orada sökmezdi, teslime mecbur olurdu. Ebu Cehil, Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle gözü önünde ayın ikiye ayrılması mu’cizesine “sihir” diyerek kendini aldatabiliyor. Bütün peygamberlerin göstermiş olduğu mu’cizeleri herkes kabul etmemiştir.

“Çünkü, sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin faidesi kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı.(1)

Bu sebeple o devrin azgın ve zalim münkirleri inkâra mecal bulabilmişlerdir. Yoksa mu’cizeler iradeyi teslime mecbur edecek kadar açık olsa idi, onlar da iman etmek zorunda kalırlardı.

Tıpkı ahirette kâfirlerin pişmanlıklarını ifade etmeleri gibi. Kur’an kâfirlerin ahiretteki feci durumlarını ifade ederken, pişmanlıklarından ve saç baş yolmalarından bahseder. Çünkü ahiret imanın altı esasının açık bir şekilde görüldüğü bir mekândır. Şayet inat geçerli olsa idi, Ebu Cehil orada da iman etmez, inkârına devam ederdi.

Kâfirlerin ve münafıkların cehenneme atılmalarıyla onların şahsında sanki küfür de yanıp mahvolacak ve ortada küfür diye bir şey kalmayacaktır. Cehennemde küfür olmadığı gibi, küfür inancı taşıyan kimse de yoktur. Cehennem küfrü, isyanı, batıl inançları temizlemiş olacak. Zira cehenneme inanmayanlar onun içinde yanmaktadırlar. Keza, inanmayan bir insan kabre girdiğinde sual meleklerine muhatap olacak ve meleklere inanmaması söz konusu olmayacak. Zâten, cehennemde de azap melekleri onlara meleklerin varlığını en acı bir şekilde gösterecekler. Cehennemde Allah’ı bilmeyen ve tanımayan kimse kalmayacak. Cennette de cehennemde de bütün insanlar Allah’ın iradesi tahtında yaşayacak, ya lütuf yahut kahra mazhar olacaklardır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

habib86216
Allah razı olsun. o zaman bu izahatınızdan ebu cehilin küfür nev'inin şeytanın küfrü ile aynı olmadığını anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Öylede denilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...