"Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî onun andelîbi olur. " Peygamber Efendimizin cennet bülbülüne benzetilmesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bülbül kendi nev’i namına ve onlara vekâleten müştak olduğu bitkilere ve nebatata aşkını ve şükranını ilan ediyor. Biz insanlar da fıtraten cennet bahçelerine müştak ve muhtacız. Bu ihtiyaç ve iştiyakımızı ilan edip dillendiren de seyyidimiz olan Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'dir.

Üstad Hazretleri 24. Söz’de, Peygamber Efendimizi (asm.) “nev’-i beşerin andelîb-i zîşanı ve benî-Âdem'in bülbül-ü zü'l-Kur'ân'ı” olarak tavsif ediyor.

Bu Söz’ün Üçüncü Dal’ında Allah Resulü (asm.) hakkında şöyle buyurulur:

“Hem İsm-i Âzama mazhar olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü vesselâmın bir âyette mazhar olduğu feyz-i İlâhî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir.” (Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal)

Peygamber Efendimizin (asm.) şahsî ibadet ve tesbihlerinden, kâinatı tefekkürden ve Kur’ân’ı mütalâa etmekten aldığı o eşsiz feyzi, bu cümlenin ışığında değerlendirdiğimizde ve Cevşen-i Kebir'deki emsalsiz marifet derslerine de bu nazarla baktığımızda, Üstadımızın bu tavsiflerinin ne kadar yerinde olduğunu çok daha iyi anlarız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...