"Hem İsm-i azama mazhar olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir ayette mazhar olduğu feyz-i İlahi, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem İsm-i Âzama mazhar olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir âyette mazhar olduğu feyz-i İlâhî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraset-i Ahmediye ile İsm-i Âzam zılline mazhar bir mü’min, kendi kabiliyeti itibarıyla, kemiyetçe bir nebînin feyzi kadar sevap alıyor denilse, hilâf-ı hakikat olamaz." (Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal)

Peygamber Efendimiz (asm) ism-i azama azami derecede ve asliyet derecesinde mazhar olduğu için, onun manevi derece ve makamını sönük aklımızla ve küçük ölçülerimizle anlamamız ve izah etmemiz kabil değildir. Üstad'ın “...bütün ukul toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamiyle ihata edemezler.” (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektbun Birinci Zeyli) sözü de bu inceliğe işaret ediyor.

Nebiyy-i Ekrem ve Cenâb-ı Seyyidü'l-Beşer’in (asm) mahiyetinin ve kemalatının büyüklüğüne şu misal dürbünü ile bakabiliriz:

İçi süt ile dolu büyük bir kap ısıtıldığında, bir zaman sonra o süt kaynar ve etrafa taşar. Hz. Peygamber’in (a.s.m) kemalatını o kabın içindeki süt olarak düşünürsek, o kaptan taşan sütler de bütün peygamberlerin, velilerin ve diğer müminlerin kemalatıdır. Zira Kâinatın Fahr-i Ebedisi (asm), yaratılmışların en ekmeli, Cenab-ı Hakk’ın en ehemmiyetli masnuu, en sevgili abdi, kâinatın çekirdeği, nuru, esası ve en mükemmel meyvesidir.

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.
Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur.
Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur.
Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur.
Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî onun andelîbi olur."
(Mesnevi-i Nuriye, Habbe)

Bu konuda aşağıdaki cevap meseleye ayrı bir zenginlik katmaktadır:

- HZ. MUHAMMED (ASM), KÂİNATIN YARATILIŞ SEBEBİ VE YARATILIŞ GAYESİDİR

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...