Ehl-i ilme mahsus olan "İkinci Mebhas" hakkında, bizim söz söyleme yetkimiz var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i ilme mahsus, ince bir tetkik-i ilmîdir."

"HAŞİYE: Bu İkinci Mebhas, en derin ve en müşkül bir sırr-ı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikînce en ehemmiyetli ve münazaralı bir mesele-i akaid-i kelâmiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş." (1)

Şimdiye kadar tavzih ettiğimiz Birinci Mebhas, kaderin suhuletle anlaşılabilmesi için genel bilgileri muhtevi idi. Bir nevi, kader ve cüz-i ihtiyari ile ilgili mefhumları, terimleri ve esas kaide ve kuralları anlamak ve idrak etmek maksadına matuftu. Zira bu umumi mefhumlar bilinmezse, kader ve cüz-i ihtiyari bahsinin anlaşılması zor ve müşkilatlı olur.

İkinci Mebhas'ta ise, kaderin esas meselesine ve üzerinde selef-i salihinin ilmi muharebeler yaptığı, anlaşılması zor fakat fevkalade önem arz eden konularına, biraz da teferruatlı bir şekilde gireceğiz.

Bu sebepten dolayı Muazzez Üstadımız da ilk cümlede bu mevzunun hem ehl-i ilme mahsus olduğunu ve aynı zamanda da ince ve hassas ilmi bir tedkik ile ancak anlaşılabileceği bir konu olduğuna dikkat çekmektedir.

Risale-i Nur ve Üstadımız sayesinde, imanın erkânından en hassas ve ince bir mesele olan kader bahsini, avamın anlayacağı bir şekilde asrın ifhamına ve idrakine yakınlaştırılarak takdim edilmiştir.

İnşallah bizler de azami hassasiyet ile bu İkinci Mebhas'taki konuları kademe kademe işleyerek anlaşılmasına yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Gayret bizden muvaffakıyet ve müessiriyet Allah (cc)’tandır.

(1) Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, Giriş.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Nurun fedaisi
Kader mevzûunda Mehmed Kırkıncı Hoca'nın "Kader Nedir?" Kitabı tavsiye edilir ve istifadeye medâr bir kitap.. Bu eseri okuyarak 26. Söz'ü daha iyi anlayabiliriz demek doğru mudur? Sayın editör cevap verirseniz sevinirim.. Bu şekil bir düşünce sonucunda bazıları, Risale-i Nur şerh edilmeden anlaşılamaz mı? Sorusu ortaya çıkıyor.. Bazıları da şerh vazifesinin olmadığını.. ve Konferans da geçen yeri bize söylüyorlar.. Risale-i Nur'un Şerhi ve bu vazife ile kimlerin tavzif edildiğini açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...