Block title
Block content

El ve farklı azalarda bulunan işaretlerin kaderimiz üzerinde bir etkisi var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedende bulunan çizgilerin ve işaretlerin kader ile bağlantısı olduğunu Üstadımız Mesnevi-i Nuriye'de şöyle ifade etmektedir.
"İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlemde herşeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malûmdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan mânâlara, mâneviyatlara delâlet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır."
"Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır."
(1)
Ancak, bu işaretlerin bulunması kadere ters değildir. Zira kader, Allah'ın ilmidir. Allah ezel ilmiyle kulun tercihlerini bildiği için, onları işaretler olarak bedenin farklı yerlerinde, farklı olarak dercetmiştir.
(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...