"Kaderin Haşiyeleri" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kaderin haşiyeleri" Risalede şöyle ifade edilmektedir:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malûmdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan mânâlara, mâneviyatlara delâlet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır."

"Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır."

"Ancak, bu işaretlerin bulunması kadere ters değildir. Zira kader, Allah'ın ilmidir. Allah ezel ilmiyle kulun tercihlerini bildiği için, onları işaretler olarak bedenin farklı yerlerinde, farklı olarak dercetmiştir."(1)

Haşiye, bir yazının dipnotu demektir. Yani yazının bir çeşit izahı ve açıklamasıdır. Aynen öyle de insanların ellerindeki, yüzündeki işaretler de kaderin varlığını izah eden haşiyeler gibidirler.

İnsanın sağ elinde on sekiz, sol elinde ise seksen bir yazar. Bunların toplamı doksan dokuz ederek, hadis-i şerifte geçen 99 esmâya ve namazdan sonra çektiğimiz üç tesbihin toplamına, farkları ise Allah Resulünün (asm.) altmış üç yıl olan ömr-ü saadetlerine tevafuk eder. Bu gibi genel işaretler yanında, her insana ait nice hususi işaretler de olabilir; biz onları bilemeyiz.

“Arkadaş, insanın geçen sahifelerine kaderin yazdığı hâşiye, tesadüf ve ittifakın duhûlüne bir menfez bırakmamıştır.”

Kader, kısaca, her şeyin Allah’ın ezelî ilminde bütün özellikleriyle ve en ince teferruatına kadar planlanmış olması, kaza ise eşyanın bu kader programına göre yaratılmalarıdır. İnsanın bütün organlarının şekilleri, büyüklükleri, yerleri ve vazifeleri de kaderde yazılmıştır. İnsanın başta yüzü olmak üzere hiçbir organının diğer insanlarınkiyle aynı olmaması, parmak izinin bile farklı olması, elinin içindeki çizgilerin de farklı kılınması sanki o kader yazılarının bir küçük haşiyesi gibidir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubab

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...