"Kaderin haşiyeleri" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kaderin haşiyeleri" ifadesinin Risalede geçen şekli şöyledir:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malûmdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan mânâlara, mâneviyatlara delâlet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır."

"Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır."

"Ancak, bu işaretlerin bulunması kadere ters değildir. Zira kader, Allah'ın ilmidir. Allah ezel ilmiyle kulun tercihlerini bildiği için, onları işaretler olarak bedenin farklı yerlerinde, farklı olarak dercetmiştir."(1)

Haşiye, bir yazının dip notu demektir. Yani yazının bir çeşit izahı ve açıklaması anlamındadır. Aynen öyle de insanların ellerindeki, yüzündeki işaretler de kaderin varlığını izah eden haşiyeler gibidirler. Kaderi anlamamıza yardımcı olmaktadırlar.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubab

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...