"Kur’an’ın vukuat ve ahval-i maziyeye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akılla ihbar edilsin." İzah eder misiniz, neden akli bir iş değil?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"(Kur'an-ı Kerim) Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor. Demek, Kur’ân’ın nazar-ı gayb-bînîsi, o kütüb-ü sâlifenin umumunun fevkinde ahvâl-i maziyeyi görüyor ki, ittifakî meselelerde musaddıkane onları tezkiye ediyor, ihtilâfî meselelerde musahhihâne onlara faysal oluyor."

"Hâlbuki, Kur’ân’ın vukuat ve ahvâl-i maziyeye dair ihbârâtı aklî bir iş değil ki akılla ihbar edilsin. Belki semâa mütevakkıf nakildir. Nakil ise, kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsiz, kitabetsiz, emanetle maruf, ümmî lakabıyla mevsuf bir zata nüzul ediyor." (Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.)

"Akli değil"den maksat, tarihi olaylar laboratuvar ortamında bilimsel olarak izah ve ispat edilecek konular cinsinden değildir.

İnsan aklı geçmişte olmuş bir olay hakkında bir delil, bir vesika ve bir ipucu yok ise o olayı ayrıntısı ile bilemez ve bilmesi de mümkün değildir. Geçmiş ve gelecek insan aklı açısından gaybidir, gaybı ise sadece Allah bilir.

Bir insan ne kadar zeki ve dâhi de olsa geçmişin karanlık ve bilinmeyen dönemlerinde vuku bulmuş bir olayı, en ince ayrıntısına kadar bilmesi ve tahmin etmesi mümkün değildir.

Kur'an'ın vukuat ve ahval-i maziyeye dair haberleri öyle tahmin, akıl yürütme gibi şeylerle elde edilen haberler değil. Allah’ın ezelî ilmi ile gaybdan haber vermesinden başka bir şey değildir. Kur’an’ın geçmiş ve gelecekten tam ve doğru haberler vermesi onun bir mucizesidir; Allah kelamı olduğunun bir ispatı bir vesikası niteliğindedir.

Mesela, Kur’an kendinden iki bin yıl önce yaşamış Yusuf (as)’ın hayatını ve yaşadığı maceraları en ince ayrıntısına varana kadar izah edip anlatması, akıl ile bilinmesi mümkün olmayan bir mucizedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...