"Elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir." Bu, mahiyet farklılığı mıdır; yoksa aynı mahiyetin kademe farklılığı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hepsi topraktan yaratılmakla birlikte, karıncayla insan, kuş ile deve arasında büyük farklılık olduğu açıktır. Aynı şekilde, hepsi nurdan yaratılan melekler arasında da bundan daha fazla bir farklılık olabileceğini Üstad Hazretleri “nihâyetsiz melâike envaı ve ruhanîyet ecnası” ifadesiyle ders vermiştir. Verilen örnek de çok harikadır. Yağmur katresi ve güneş...

Bir yağmur tanesi güneşten ne kadar farklı ise, o taneye müekkel olan ve onun tesbihatını temsil eden melek de güneşe müekkel melekten, cins olarak, o kadar farklıdır.

Melâike, o nuranî mahluk nev’inin ismidir. Bu nevin birbirinden çok farklı cinsleri de vardır. Buna güzel bir misal olmak üzere şu ifadeye yer verilmiş:

“Melâikenin ise, ecsamın muhtelif cinsleri gibi, cinsleri muhteliftir...”(1)

Ecsam (cisimler) kelimesi, yağmur tanesinden, çakıl taşından, bir yapraktan, bir dağdan, bir denize kadar ne kadar çok ve birbirinden farklı mahlukların tümünü ifade ettiği gibi, melâike kelimesi de birbirinden çok farklı nice nuranî varlıkları içine alır...

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...