"Elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir." Bu, mahiyet farklılığı mıdır; yoksa aynı mahiyetin kademe farklılığı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hepsi topraktan yaratılmakla birlikte, karınca ile insan, kuş ile deve arasında büyük farklılık olduğu açıktır. Aynı şekilde, hepsi nurdan yaratılan melekler arasında da bundan daha fazla bir farklılık olabileceğini Üstad Hazretleri “nihayetsiz melâike envaı ve ruhaniyet ecnası” ifadesiyle ders vermiştir. Verilen misal de çok harikadır. Yağmur katresi ve Güneş...

Bir yağmur tanesi Güneş'ten ne kadar farklı ise, o taneye müekkel olan ve onun tesbihatını temsil eden melek de Güneş'e müekkel melekten, cins olarak, o kadar farklıdır.

Melâike, o nurani mahluk nevinin ismidir. Bu nevin birbirinden çok farklı cinsleri de vardır. Buna güzel bir misal olmak üzere şu ifadeye yer verilmiş:

“Melâikenin ise, ecsamın muhtelif cinsleri gibi, cinsleri muhteliftir...”(1)

Ecsam (cisimler) kelimesi, yağmur tanesinden, çakıl taşına, yapraktan, dağa ve denize kadar birbirinden farklı mahlûkların tümünü ifade ettiği gibi, melâike kelimesi de birbirinden çok farklı nice nuranî varlıkları içine alır...

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...