“Elbette cesed-i misâlî giyen ve ervah gibi hafif ve lâtif bir kısım sekene-i arz ve hava, semâya gidebilirler.” Burada sekene-i arz ile havanın mukayese edilmesinin sebebi nedir? Cesed-i misali nedir, nasıl giyilir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen “hava” kelimesi, sekene-i hava demektir. Arzın yüzünde ve havasında yaşayan birtakım sakinlerin de semâya gidebildikleri ifade ediliyor. Kesin bir şey söylemek doğru olmamakla birlikte, bunların “mü’min cinler” olduğu düşünülebilir.

Bu dünyada cinler ile insanlar imtihana tabi tutulmuşlardır. İnsanlar, iman etmeleri ve salih ameller işlemeleri halinde, ölümü tattıklarında beden kaydından kurtulup semâya gidebilirler. Aynı mâna, cinler için de düşünülebilir. Onlar insanlardan çok daha uzun ömürlü olmakla birlikte, sonunda ölümü tadarlar ve kabir azabıyla kayıtlanmamışlarsa semâya gidebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...