Arzdan semâya ve semâdan arza gidip gelmeler ervah-ı habise için de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci Basamak: Mâdem arzdan semâya gidip gelmek var. Semâdan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat-ı arziye, oradan gönderiliyor ve mâdem ervah-ı tayyibeler semâya gidiyorlar. Elbette ervah-ı habîse dahi, ahyârı taklîden semâvat memleketine gitmeğe teşebbüs edecekler..."

Burada sözü edilen “ervah-ı habise” cinlerin kâfir kısmıdır. Bunlar semâya gidip kulak hırsızlığıyla bazı haberler dinleyip yerdeki kâhinlere ulaştırmak için sürekli bir faaliyet gösterirler. “Vücutça letâfet ve hiffetleri” olduğundan bir noktaya kadar ulaşırlar. Ama her defasında meleklerce tart edilirler ve maksatlarına ulaşamazlar.

İmansız ölen yahut büyük günahları sebebiyle kabir azabı çeken insanların ruhlarının da semâya çıkmalarına izin verilmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...