Arzdan semaya ve semadan arza gidip gelmeler ervah-ı habise için de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci Basamak: Madem arzdan semâya gidip gelmek var. Semadan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat-ı arziye, oradan gönderiliyor ve madem ervah-ı tayyibeler semâya gidiyorlar. Elbette ervah-ı habîse dahi, ahyârı taklîden semâvat memleketine gitmeğe teşebbüs edecekler..."

Burada sözü edilen “ervah-ı habise” cinlerin kâfir kısmıdır. Bunlar semâya gidip kulak hırsızlığıyla bazı haberler dinleyip yerdeki kâhinlere ulaştırmak için sürekli bir faaliyet gösterirler. “Vücutça letâfet ve hiffetleri” olduğundan bir noktaya kadar ulaşırlar. Ama her defasında meleklerce tart edilirler ve maksatlarına ulaşamazlar.

İmansız ölen yahut büyük günahları sebebiyle kabir azabı çeken insanların ruhlarının da semaya çıkmalarına izin verilmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...