Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, İkinci Basamağı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci basamak: Arzın semâvatla alâkası, muamelesi olup aralarında çok büyük irtibat vardır. Evet arza gelen ziya, hararet, bereket vesâire, semâvattan geliyor. Arzdan da semaya duâlar, ibâdetler, ruhlar gidiyor. Demek aralarında cereyan eden ticarî muameleden anlaşılıyor ki; arzın sâkinleri için semaya çıkmaya bir yol vardır ki, enbiya, evliya, ervah cesedlerinden tecerrüd ile semâvata uruc ederler.”(1)

Allah, Rabbü’s-Semâvât ü ve’l arz’dır, semâları da O terbiye etmişti, arzı da. Bu ikisi arasında yakın ilgi vardır. Üstat Hazretleri “Sema ve arz bitişik idi biz onu ayırdık.” (bk. Enbiya, 21/30) ealindeki ayeti açıklarken, yeryüzündeki bütün canlıların arz ve semanın izdivacıyla yaratıldıklarını da nazara verir.

Duaların ve ibadetlerin semâya gitmelerini, levh-i mahfuzda ve âlem-i misalde kaydedilmeleri şeklinde yorumlayabiliriz.

Semâvâtın ruhanîlerle dolu olduğu ve onlarla şenlendiği ifade ediliyor. "Ruhanîler" denilince, cismanî olmayan bütün varlıklar anlaşılır. Bunlar da üç gruptur: Melekler, cinler ve vefat eden müminlerin ulvî âlemlere göçen ruhları.

“Enbiya, evliya, ervah cesedlerinden tecerrüd ile semâvata uruc ederler.” cümlesi bu ruhların da üç gruba ayrıldığını ifade etmektedir.

Dünyamız ile sema arasında sıkı bir ilişki ve bağ bulunuyor. Dünyamıza semadan ışık, ısı ve bereket geliyor ki bereket Allah’ın ihsan ve ikramına bir unvandır çünkü insana ikram edilen bütün nimetler kutsaldır ve büyük bir kısmı yön olarak sema aleminden bize intikal ediyor, vahiy gibi.

Dünyadan da semaya insanların yapmış olduğu dualar, ibadetler ve yine ölen insanların ruhları gidiyor. Dünya ile sema arsında böyle sıkı bir alışveriş bulunuyor.

Dünyanın sakini olan insan için semaya yükselme imkanı ve şansı bulunmaktadır. Peygamberler ve onların izinde giden evliyalar, nefislerini tam terbiye edip cesetleri nuraniyet kazandığı için onların semaya çıkması mümkün ve vaki olmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) miraca hem mübarek ruhu hem de mübarek cesedi ile çıkmıştır. Veli zatların da sema dairesinde keramet şeklinde dolaşması gayet makul ve vakidir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, İkinci Basamak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...