"Elhâsıl madem Allah var, elbette âhiret vardır." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah’ın varlığı, ahiret hayatını zarurî ve lüzumlu kılıyor." Zira ahiret hayatını zarurî kılan ve inşasına sebep olan; Allah’ın isim ve sıfatlarıdır. Yani Allah’ın her bir isim ve sıfatı tek tek ahiretin kurulmasını ister. Haşir risalesi olan Onuncu Söz, tamamen bu hakikati izah etmektedir.

Mesela; Allah’ın Adl ismi kâinattaki sonsuz tecellisi ile hem Allah’ın varlığını ispat eder, hem de ahiretin varlığını icap ettirir. Zira bu dünyada mazlum hakkını almadan, zalim de cezasını çekmeden, göçüp gidiyorlar. Hâlbuki sonsuz ve mutlak adalet sahibi olan Allah, zerre miskal haksızlığa müsaade etmez. Demek bunların hesabının görüleceği başka bir diyar yani bir mahkeme-i kübra var.

Sonsuz hikmeti, eserleri ile sabit olan Allah’ın, ahiret yurdunu kurmayıp, insanları yokluk ve hiçlik kuyusuna atması, Hakîm ismi ve hikmetle bağdaşmaz. Yani Hakîm ismi ve hikmet mânası ahiret yurdunun kurulmasını iktiza edip istiyor.

Beka duygusunu verip, bu duyguyu tatmin edecek ahireti icat etmemek, Allah’ın sonsuz hikmeti ile bağdaşmaz. Öyle ise Hakîm ismi ahireti gerektirir, denilebilir.

Eğer ahiret olmazsa, dünyadaki bütün hikmetler abes olur. Zira dünyadaki bütün hikmetlerin yönü ve yüzü ahiret âlemine çevrilmiştir, ona işaret etmektedir.

Netice olarak, kâinattaki hikmet, adalet, lütuf ve şefkat, ahiretin vücudunu kat’î bir zaruret ile istiyorlar ve o ebediyet yurdunda daha mükemmel ve devamlı olarak tecelli edeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...