"Çünkü hüsn-i zâtî, kubh-u zâtîye inkılâp eder. İnkılâb-ı hakâik ise muhaldir." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güzel-çirkin, hayır-şer, iyi-kötü gibi şeyler ışık ve karanlık gibi birbirine zıttırlar, hakiki anlamda bir yerde içtimaları tasavvur edilemez. Bir şey hem güzel hem çirkin, hem büyük hem küçük, hem iyi hem kötü olamaz. Bu durum Mantıkta "İki zıt bir yerde içtima etmez." şeklinde ifade edilir.

Eğer ahiret gelmezse şu âlemde gördüğümüz güzellikleri, hayırları, iyilikleri zıtlarına inkılab etmiş olarak kabul etmemiz gerekir. Zira ahiret olmazsa şu âlemde gördüğümüz hikmetler abesiyete, güzellikler çirkinliklere, hayırlar şerlere, iyilikler kötülüklere dönüşür. O zaman var olmanın bir kıymeti kalmaz. Meşakkat çekmek için bu dünyaya gelmek hayatın gayesi olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

omer1042
sevgili kardeşlerim, dava arkadaşlarım hüsn-i zâtî, kubh-u zâtîye inkılâp eder. İnkılâb-ı hakâik ise muhaldir.” Sözü sanırım biraz da bu dünyadaki maddanin durumuyla alakalı. Yani bu dünyada hususan madde zıddıyla kaim olmasıyla beraber zıtlık yaşamaz bize öyle görünür demek.Mesela aydınlık ışığın bulunma hali olup karanlık blunmama halidir.. aslında aydınlıkta ışık var iken , karanlıkta ebedi yokluğa düşmez sadece perdelenir.Yine mesela İyilik insanda bulunmakta iken iyidir de kötülük yaparken de kötülüğe gitmiyor. Sadece iyilik perdeleniyor.Yani bu ışık, vicdan, iyilik birbirlerinin zıddıyla bilindikleri halde gerçekte birbirlerinin yoklukları diğerlerinin varlığını göstermez, aksine bardaktaki su misali belli oranları iyiliği, ışığı, ahlakı gösterir. O bakımdan dunyadaki zıtlıkların hakikatte birbirlerine karışmadıklarını bilmek, bize birçok mükellefiyetten ,badireden, hüsn ü zandan kurtardığı gibi , işleyiş hakkında da bilgi vermekte ve azamet,fetih, allemiyet,kudret gibi konularda ışık saçarak önümüzü aydınlatır ( Allahualem) .. Rabbim hepimizin önünü aydınlatsın şu şuun u ilahi olan risalşeere hakkıyla talebe eylesiin. Aminn
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...