Emir alemi, irade sıfatının azam mertebede tecelli ettiği yerdir. Emir aleminde her şey kararlaştırılıp, emirler, kanunlar belirlenmiş midir, yoksa her zaman o alemden emirler çıkmakta mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir. Bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün kainatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır. Yani bir nevi şu görünen alemin arkasındaki komut alemidir, diyebiliriz. Bunu bilgisayardaki yazılımla da örneklendirebiliriz.

Mesela, programcı, yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işler ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur. Kainat da bir programın görünen yüzüdür. İradeden gelen alem-i emir ise görünmeyen gerçek yüzüdür. Kainattaki bütün kanunlar komut ve emrini irade sıfatının hükümran olduğu bu alemden alıyor.

Kanun: Emir aleminin her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına, kanun denir. Mesela, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna "Yer çekimi kanunu." diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma komutuna "Suyun kaldırma kanunu." diyoruz vs...

Bu alemde, tıpkı kader levhalarında olduğu gibi her şey prensip ve kaide olarak tespit ve tayin edilmiştir. Lakin kayyumiyet sırrı ile irade sıfatı o kanun ve kaidelerin arakasında sürekli işler durumdadır. Bir an irade sıfatı çekilse, o alem helak olur, ortada kanun ve kaide diye bir şey kalmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...