En’am 59'da “Yaş ve kuru her şey kitab-ı mübinde vardır.” deniyor, ayeti nasıl anlamalıyız, hakikaten her şey Kur’an’da var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de vardır.”(En’am Suresi, 6/59)

Kitab-ı Mübin “her şeyin kendisinde yazıldığı kitap” mânâsına gelir. Allah şu kâinat kitabında her şeyi yazmıştır. Mesela, Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini bulmadan önce, su yine kaldırıyordu. Newton, çekim kanununu bulmadan önce bu kanun yine vardı. Arşimet ve Newton gibiler kanun koyucu değil, kanun buluculardır. Bu kanunları koyan Allah’tır, bulanlar ise böyle âlimlerdir.

Benzeri bir şekilde her şey Kur’anda yer alır, ama herkes her şeyi hemen kolayca göremez. İşin ehli olan âlimler, araştırmaları neticesinde başkalarının göremediklerini görürler, bulamadıklarını bulurlar. Mesela, büyük Kur’an Müfessiri Fahreddin Razi, cennet ve cehennemdekilerin birbirleriyle konuşmalarının anlatıldığı A’raf suresini tefsir ederken şöyle der:

“Cennet ve cehennem birbirinden çok uzak olmakla beraber, bunlarda yaşayanların birbirleriyle konuşabilmeleri bize şunu gösteriyor: Demek ki mesafenin uzaklığı, sesin nakline engel değildir.”(Râzi, XIV, 83)

Bundan sekiz yüz yıl önce bunu Kur’ana dayanarak söylemek gerçekten çok ilgi çekici bir durumdur. Günümüzde hem ses, hem görüntü nakledilebilmektedir. Aslında aynı âyetlerde görüntünün nakline de işaretler vardır. Çünkü onlar konuşurken birbirlerini de görebilmektedirler. Kur’an-ı Kerîmde Hz Süleyman’ın, Yemendeki Belkıs’ın tahtını bir anda Şam’a getirdiği anlatılır.(Neml, 27/38-40) Demek ki, maddeyi ve eşyayı da ses ve görüntü gibi nakletmek mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...