Kitab-ı Mübin’in Kur’an’dan ibaret olduğu ne manaya gelmektedir? Hâlbuki Onuncu Mektup'ta, Cenab-ı Hakk’ın bir yazar-bozar tahtası olduğu belirtiliyor...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir kavle göre Kitab-ı Mübin, Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru, her şey içinde bulunduğunu, şu ayet-i kerime beyan ediyor...”(1)

Buna göre, bazı zatların Kitab-ı Mübini Kur’an olarak açıkladıkları anlaşılıyor. Üstad Hazretlerinin Kitab-ı Mübini kudret defteri olarak açıklaması da ayrı bir kavildir. Yine Nurlarda İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin için “ilm-i İlahinin unvanları” ve “Levh-i Mahfuzun defterleri” ifadeleri kullanılır.

Öte yandan, Yirmi Beşinci Söz’deki Kur’an tarifleri dikkate alındığında, Allah’ın esma ve sıfatlarından, kâinatın hadisatına, ilahi emir ve yasaklardan, cennet ve cehenneme kadar her konunun Kur’an'da işlendiği anlaşılır. Buna göre onda olmayan hiçbir şey, hiçbir konu yok demektir. Bu hakikat yaş ve kuru her şeyin Kur’an'da bulunduğu şeklinde açıklanmış ve söz konusu ayet-i kerimede verilen haberin bir vechinin de Kur’an'ın “bütün hakikatleri ders vermesi” olabileceğine işaret edilmiştir.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...