"Ve keza, bu âlemde tasarruf eden Sâniin öyle bir kitab-ı mübîni vardır ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta yazılıp hıfz edilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden âlemde görünen yalnız nizam ve mizan maddelerine bak..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ifade edilen kitab-ı mübin levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuz ise eşyanın paradigması, temeli ve esası konumundadır. Her şey ve her hadise bu kitaba göre tanzim ediliyor.

Bir bina düşünelim; bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti evvela bu plan ve programda tayin ve tespit edilir. Bu kısımda işleyen sıfat ilim ve akıldır ve bundan hasıl olan tasarımdır. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok onun ilmi temeli esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine kitab-ı mübin ya da levh-i mahfuz diyoruz.

Kainat, aynı bu bina gibi önce Allah’ın ilmi ezelisinde plan ve proje olarak bulunmakta idi. Sonra vücuda çıkacak olan bu kainat, bu plan ve program üzere hareket eder. Onun çizdiği hattın dışına çıkamaz; daha çok kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder, alemi şehadetten çok alemi gayba bakar.

Bir ağacın çekirdeği ve kökleri kitab-ı mübini ve levh-i mahfuzu andırır; bu çekirdek ve köklere somut bir kader ve levh-i mahfuz nazarı ile bakabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...