"Enaniyet Asrı" ne demektir?

Soru Detayı

- Bu asırda enaniyet neden bu kadar ön plandadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dini inanç ve terbiyenin zayıflaması ve dünyevi fikir ve ideolojilerin insanlık üzerinde tesirinin artması, manevî hastalıkların su yüzüne çıkmasına neden olmuştur.

İnsan fıtratı boşluk kabul etmez, hak ile Kur’an ve sünnet ile terbiye edilmezse, onu batıl istila eder. İnsanlığa doğrular, hak ve hakikat doğru bir şekilde gösterilmezse yanlışlar peşinden sürüklemeye başlar.

İnsan Rabbine ibadet etmeyi keserse, enesine tapınmaya başlar. Bu asrın enaniyet asrı olmasında birinci sebep, ubudiyetin eksilmesi veya hayattan tamamen çıkarılmasıdır.

Üstadımız bu konuda;

"...Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zaafiyetiyle, benlik ve enaniyet kuvvet bulmuş..."(1)

"...Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır..."(2)

Diyerek, ibadetlerin enaniyeti kırmadaki rolüne dikkat çeker.

İkinci neden ise, enaniyeti besleyen batıl ideolojilerin devletler eli ile uygulamaya konulmasıdır.

Materyalist felsefenin tek gayesi, maddedir ve insanın nefsanî hazlarıdır. Bunu yapabilmesi için de enaniyeti kamçılaması gerekiyor. Bütün beşeri ideolojilerin temelinde benlik ve enaniyetin kamçılanması esastır.

Hulasa; kalplede Allah sevgisi ve Allah korkusu değil de madde ve benlik sevgisi hüküm sürerse enaniyetin tavan yapması kaçınılmazdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 102. Mektup.
(2) bk. age., 98. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...