"Enaniyet" ve "Hubb-u Cah" münasebeti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hubb-u cah; şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi ve rütbe hırsı gibi manalara geliyor.

Şöhretin en büyük afeti ve hastalığı ise; riyadır. Böyle kimseler kendini göstermek ve beğendirmek için suni ve yapmacık davranışlar sergiler, Hakk'ın değil, halkın takdire talip olurlar.

Allah için yapılmayan her fiil ve her davranış, riyadır. İnsanların genelinde az ya da çok; hubb-u câh denilen şöhret hırsı, hodfuruşluk, halklara görünme, nazarları kendine celbetme, makam ve mevki sahibi olma arzusu vardır. İnsanın en zayıf damarı şöhret perestlik damarıdır. Baş olma sevdası, şöhret olma duygusu, birçok ahlâk-ı seyyienin de kaynağıdır. Bir insanın hedefinde şöhret olmak varsa her yolu dener, sonunda insanlıktan çıkar.

“Şöhret ayn-ı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insana abd ve köle yapar.”

Hubb-u câha meftun ve şöhret-perestliğe müptela olan kişi zelil ve perişan olmaktan kurtulamaz. Muvakkat bir mevki kazansa da aldatıcı bir şöhret elde etse de etrafında yalancı, sahte, riyakâr birkaç kişiden başka kimse bulmaz.

Şöhrete, desinlere, alkışa ehemmiyet vermeyen kişiler, etrafından birkaç riyakârı, zehirli yılanı, ısırıcı eşek arılarını kaçırır, ama ona bedel sadık dostları kazanır, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder, onların ellerinden bal yer.

“Rıza-yı İlahî, iltifat-ı Rahmanî ve kabul-ü Rabbanî öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ona nispeten bir zerre hükmündedir.”

Hubb-u cah ile enaniyet birbirini tamamlayan iki kavramdır. Hatta denilebilir ki, hubb-u cahın kaynağı enaniyettir. Enaniyet; kendini beğenmek, üstün görmek ve bunu her haliyle ortaya koymaya çalışmaktır. Hubb-u cah olan makam ve mevki düşkünlüğü de bu enaniyetin bir uzantısı ve tezahürüdür.

Enaniyeti olmayan ve kendini aciz bir kul olarak gören bir insan için makamlar geçicidir ve bir hizmet vesilesidir. Peygamber Efendimizin (asm.) ifadesi ile makamlar hizmet yeridir. Efendilik hizmetkârlıktır. Enaniyet değil, mesuliyet yerleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...