"Ervâh-ı habîse iken, kendilerini ervah-ı tayyibe zannettirip, belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip, İslâmiyetin esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikati tağyir edip, safdilleri tam aldatabilirler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlar içinde nasıl hayır ve şer, hayırlılar ve şerliler beraber bulunur; birbirleri ile mücadele ve mübareze (çarpışma) içindedirler. Aynı şekilde imtihan dünyasının bir parçası olan cinler içinde de hayır ve şer, hayırlılar ve şerirler mücadele ve mübareze içindedirler.

Bu yüzden cinlerin bir taifesi olan habis ruhlar, yani cinlerin dine ve hakka düşman olan kısmı, dine zarar vermek için her hile ve düşmanlığı denerler ve deniyorlar. İnsanlar içinde cinler alemi ile irtibat kurma teşebbüsü eski tarihten bu yana hep var olagelmiştir. Eskilerde cinlerle bu irtibat kurma işine kahinlik denilirdi, şimdilerde ise medyumluk ismi veriliyor.

Bu kahinlik ve medyumluk işi dini kökenli değil, felsefe kökenli bir gelenektir. Bu yüzden iman ve ilim kuvveti olmayan avam müminlerin bu uğraşıdan zarar görme ihtimali kuvvetlidir. Zira irtibata geçtikleri cinler, genelde habis ve kötü olanlardır. Bunlar da hakkı ve doğruyu değil; yanlış ve yalanı söyleyecekleri için, irtibata geçtiği insanlara, dine muhalif ve zıt şeyleri hak ve doğru gibi göstermeye çalışacaklardır. Tıpkı insi şeytanlar ile düşüp kalkan bir adamın, zamanla şeytanlaşması gibi, cinni şeytanlarla haberleşmeye geçen adamın da zamanla yoldan çıkması kuvvet ile muhtemeldir.

Bazı kötü cinler, kendisi ile irtibata geçen insanları kandırmak için, kendini muteber bir evliya veya bir peygamber ruhu olarak tanıtıyor.(1) Ta ki, her söylediği şey tartışmasız doğru ve hak olsun. İslam ve şeriat ölçüsünü bilmeyen birisi böyle bir irtibata geçer ise, kötü ruhların aldatmasına ve hezeyanlarına kanar ve imanı, Allah muhafaza, riske girer...

Peygamberlerin ve evliyaların ali ve yüksek ruhları, aşağılık adamların kurduğu kumar ve medyumluk masalarına gelip muhabere etmekten münezzehtirler. Bu gibi masalara ancak alçak ve kötü cinler iştirak eder. Yoksa, peygamber ve evliya ruhları ile muhabere için insanın manen ve ruhen terakki edip, o muazzez ruhlara yaklaşması gerekir. Adi, alinin ayağına gider, ali adinin ayağına tenezzül etmez. Ruhen terakki eden ve manevi kemalata ulaşan çok evliya zatlar, Peygamber Efendimiz (asm)'in ruhu şerifi ile münasebet peyda etmiştir, bunun yolu budur?

(1) bk. Emirdağ Lahikas-II, 94. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...