"Esbâb-ı maddiye bahanedir, tâbidirler. Yoksa zâhiri daha mükemmmel olmak lâzım gelirdi. Maddeden azîm bir kütleyi nasıl bir ruh istihdam eder, bir zerreyi de istihdam edebilir..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Esbâb-ı maddiye bahanedir, tâbidirler. Yoksa zâhiri daha mükemmmel olmak lâzım gelirdi. Maddeden azîm bir kütleyi nasıl bir ruh istihdam eder, bir zerreyi de istihdam edebilir. Ona istinad ile âlem-i misâlde müzehher bir şahıs olur. Âlem-i turabda bir çekirdek âlem-i havada ondan bir şecer-i meyvedâr gibi."(1)

Sebep adi ve basit iken, görünüşte sebepten hasıl olan netice muazzam ve mükemmeldir. Elbette adi ve basit olan sebep, muazzam ve mükemmel olan neticeyi icat edip yaratamaz. Ancak onun zuhuruna bir vasıta olabilir. Sebebin vasıta olması, yaratması anlamına gelmez.

Şayet sebepler neticelerinin yaratıcıları olmuş olsalardı, neticeden daha mükemmel ve daha güzel olmaları gerekirdi. Halbuki yukarıda değindiğimiz gibi, sebep gayet adi ve basit iken, sebepten hasıl olan netice gayet karmaşık ve mükemmeldir.

Mesela, elma ağacı elmadan sanat noktasından daha basit ve daha değersizdir. Şayet elma ağacı elmanın yaratıcısı olmuş olsa idi, elmadan daha mükemmel ve daha değerli olması gerekirdi.

Yaratanın yaratılandan değersiz ve basit olması düşünülemez.

(1) bk. Nokta Risalesi, Melâikeyi Tasdik.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...