"O üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler..." Bu üç nehre cennetten birer damla damlamasını izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin cevabı, metnin sonunda Üstad Hazretleri tarafından şu şekilde verilmiş bulunuyor:

"Madem esbâb-ı maddiye, şunların bu derece kesretli nebeanına kabil değildir. Elbette menbaları, bir âlem-i gaybdadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki, masarif ile varidatın müvazenesi devam eder."(1)

Dersin devamında, bu hadisenin de bir kudret mucizesi olduğu ifade ediliyor. Bir küçük çekirdekten muhteşem bir ağaç çıkarmak Allah’ın kudret mucizesi olduğu gibi, böyle küçük bir kaynaktan büyük bir nehir akıtmak da yine onun bir mucizesi ve insanlığa büyük bir ikramıdır. Her mucize gibi bu da insan aklının idrakinin çok ötelerindedir.

Hayalen maziye doğru gidersek, dünyanın önceleri Güneş'ten kopmuş bir ateş parçası iken, o ateşi, okyanuslara çeviren bir kudretten, bir küçük su kaynağından büyük nehirler akıtması nasıl uzak görülebilir?!.

Konuya sebepler dairesinden değil de o sebepleri yaratan Allah’ın sonsuz sıfatları canibinden baktığımızda, bu üç nehrin de onun rahmet cennetinden aktıklarını çok rahat anlarız.

Meseleye "hazine-i rahmet" açısından nazar ettiğimizde, cennetten, bu üç nehir dışında başka nehirlerin de geldiğini görürüz. Her gün, Üstadımızın ifadesiyle "memeler musluğundan" akan bütün sütleri hayalen bir araya getirsek, bu dünyaya büyük bir süt nehrinin de aktığını hayalen müşahede ederiz. Bu nehir, sebep olarak, otlardan, çayırlardan, çimenlerden yapılmaktadır. Oralarda beslenen hayvanların memelerinden akan bu sütler de Nil Nehri gibi gaybî bir hazineden akmakta, ilahi ihsandan gelmektedir.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...