"Cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden" cümlesine binaen Üstad'a göre cinler de cennete gidecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cumhur-u ulemaya göre cinler de insanlar gibidir. Kötüleri cehenneme gideceği gibi, iyileri de cennete gider."(1)

"Hem nasıl ki, bu kâinatı, zîruha, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zîhayatı unutmayan ve en âciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan tâ seyyarata kadar bütün envâ-ı mahlûkatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hâkimiyetinin nihayetsiz vüs’atini haber vererek, mu’cizat ve hüccetleriyle ispat ederler."(2)

Üstadımızın ve tüm muhakkiklerin, ayet ve hadislerin açık ve net ifadelerine dayanarak sahip oldukları düşünce; mü’min cinlerin de insanlar gibi cennete gideceği yönündedir. Cinlerin toprak olacağı, cennete girse bile cennetin kıyısında ve kenarında olacakları, cinlerin insanları cennette göremeyeceği gibi fikirler; ayet ve hadîse dayanmayan indî mülahazalardır.

Bilindiği gibi, cinler de insanlar gibi imtihana tâbidirler. Onların da inananları ve inanmayanları var. Allah, cinleri hem imtihana tâbi kılsın ama mükâfat veya caza vermesin. Bu, Allah’ın sonsuz adaletine, merhametine ve hikmetine asla uygun düşmez. Allah’ın mülkü geniş, hazinesi sonsuzdur; kendine itaat ve iman eden cinlere de cennetten hisse vereceği adaletinin ve rahmetinin muktezasıdır.

İlave bilgi almak için tıklayınız:

- Cennette cinlerle insanlar birbirini görecek mi?

Dipnotlar:

(1) bk. İbn Kayyım, Miftahu dari’s-saade, 1/37.
(2) bk. Şualar, Üçüncü Şuâ (Münâcât).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...