"Cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden" cümlesine binaen Üstad'a göre cinler de cennete gidecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Alimlerin büyük çoğunluğuna göre cinler de insanlar gibidir. Kötüleri cehenneme gideceği gibi, iyileri de cennete gider."(1)

"Hem nasıl ki, bu kâinatı, zîruha, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zîhayatı unutmayan ve en âciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan tâ seyyarata kadar bütün envâ-ı mahlûkatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hâkimiyetinin nihayetsiz vüs’atini haber vererek, mu’cizat ve hüccetleriyle ispat ederler."(2)

Üstadımızın ve tüm muhakkiklerin, ayet ve hadislerin açık ve net ifadelerine dayanarak sahip oldukları düşünce; mümin cinlerin de insanlar gibi cennete gideceği yönündedir. Cinlerin toprak olacağı, cennete girse bile cennetin kıyısında ve kenarında olacakları, cinlerin insanları cennette göremeyeceği gibi fikirler; ayet ve hadise dayanmayan indi yorumlardır.

Allah, cinleri hem imtihana tabi kılsın hem de mükafat vermeden onları ceza niteliğinde muamelelere tabi kılsın! Allah’ın sonsuz adaleti, merhameti, hikmeti ile beraber bunlar pek mantıklı şeyler değiller. Allah’ın mülkü geniş, hazinesi sonsuzdur; kendine itaat ve iman eden cinlere de cennetten hisse vereceği adaletinin ve rahmetinin gereğidir.

İlave bilgi almak için tıklayınız:

- Cennette cinlerle insanlar birbirini görecek mi?

Dipnotlar:

(1) bk. İbn Kayyım, Miftahu dari’s-saade, 1/37.
(2) bk. Şualar, Üçüncü Şuâ (Münâcât).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...