"Eş'iya Peygamberin kitabı, Mişail namı ile müsemma Mihail Peygamberin kitabında,.." derken, başka kitaplardan bahsedilmektedir. Bunun kaynağını öğrenebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela alakalı rivayetlerin geçtiği yerleri, kaynakları (mehazlar) ile birlikte buraya aldıktan sonra, değerlendirmesini yapalım:

482 / 275: Eş'iya Peygamber'in kitabında, Kırk İkinci Babında şu âyet vardır:

"Hak Sübhanehu âhir zamanda, kendinin istıfâgerde ve bergüzidesi kulunu bâ's edecek ve ona Ruh-ul Emin Hazret-i Cibril'i yollayıp, Din-i İlâhî'sini ona tâlim ettirecek. Ve o dâhi, Ruh-ül Emin'in tâlimi veçhile nâsa tâlim eyleyecek ve beyn-en nâs hak ile hükmedecektir. O bir nurdur, halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kabl-el vuku' bildirdiği şeyi, ben de size bildiriyorum."

Risalede yeri: Mektubat s. 168.
Mehazler: Türkçe Kitab-ı Mukaddes, İş'aya bab: 42 âyet: 1-4, 7 ve 9 sh: 704; Osmanlıca İncil s. 848-849.

483 / 276: Mişâil namıyla müsemma Mihâil Peygamberin kitabının Dördüncü Babında şu âyet var:

"Âhir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orada Hakk'a ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp, Rabb-ı Vâhid'e ibadet ederler. Ona şirk etmezler."

Risalede yeri: Mektubat s. 168.
Me'hazler: Türkçe Kitab-ı Mukaddes, Mika Bab: 4, Âyet: 1-2 s. 877; Osmanlıca İncil s. 1089-1090.(1)

Koyu yazılarla ifade edilen yerlerde geçen satırlarda da görüldüğü gibi, bu rivâyetler müstakil bir kitaptan değil, İncil veya Tevrat'ın içinde yer alan birer fasikül gibidir. Eski veya yeni Ahid'in içinde yar almaktadır. Yani, İncil veya Tevrat'tan hariç değillerdir.

1) bk. A. BADILLI, Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları, Envar Neşriyat, s. 638.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Verdiğiniz cevablar için Allah razı olsun.. Bir abiye bu verdiğiniz bilgileri söyledim.. Dedim Kitab-ı Mukaddes'te şu şu bablarda, Osmanlıca İncil'de şuralarda geçiyor.. O abi de "Eğer öyle olsaydı Üstad İncil'de geçiyor, derdi. Bu bilgiyi veren tek kişi Üstad'dır.. Bu bilgiyi ilk Üstad vermiş.. Bunlar bir Bab veya bölüm olsaydı, Üstad Bab derdi.. Halbuki Üstad Kitap diyor.. Üstad kitap derken biz nasıl İncil de geçen bir babdır, deriz.." dedi. Buraya bir açıklık getirir mısınız? Üstad kitap diyor.. Kaynaklarda ise bir Bab olarak veriliyor.. Burayı tam anlayamadım.. Lütfen biraz açıklayabilir misiniz? Sizde kusura bakmayın.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ayetle ayet zahirde bir birine muhalif gibi durunca tevil edilebiliyor. Ayetle hadis arasında zahiri bir zorluk görüldüğünde yine tevil metodu gelebiliyorken kaynaklarla Risale-i Nur zahirde bir biri ile çeliştiğinde tevil değilde Üstadın bir kelimesini esas almak bağnazlık ve taassuptan başka bir şey değildir. Eş'iya Peygambere bir kitap nazil olduğu tarihi kayıtlarda geçmemektedir. Üstadın bir tek kelimesi ile böyle bir iddia içine girmek ilmen mümkün değildir. Kaldı ki Üstadın o kelimesi de tevile açıktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun.. Çok teşekkürler.. İnşaallah yukarıda bahsettiğim hususta bulunanlar da hakikati görürler.. Mâlumunuz bu kimselerden Nur dairesinde bulunanlar var.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...