"Ve padişahlar ona secde ve inkıyad edeler..." Cümlesini izah eder misiniz, bilhassa secde ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Secde" burada hürmet ve itaat mânasındadır; ibadet ve tapma mânasında değildir. Nasıl bütün meleklerin Hazret-i Âdem (as)’a secde etmesinde tapınma ve ibadet mânası değil, hürmet ve rüchaniyet yani üstünlük mânası hükmediyor ise; aynı şekilde buradaki ifade de bütün padişahların Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'e secde etmeleri, hürmet ve itaat mânasında kullanılmıştır.

Malum; bir ifade Kur’an’ın umumî kaideleri ile tenakuz teşkil ediyorsa, ona münasip ve mutabık bir şekilde tefsir, tabir ve tevil olunur. "Secde" ifadesi de bu kaide dâhilinde anlaşılması gereken bir ifadedir. Nitekim ister Kur’an'da olsun ister hadislerde olsun, bu tarz ifadeler olmuştur; İslam âlimleri bu ifadeleri tevil etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...