"Eski Said siyasette çok ileri gittiği halde..." Eski Said siyasette nasıl çok ileri gitmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin siyasette çok ileri gitmesi; bir partizan gibi üyelikten başlayıp genel başkanlığa kadar bir yükselmek şeklinde değil tabi... Siyasi ve toplumsal hadiselere bir entelektüel ve alim olarak kafa yormak ve gazete makaleleri ile toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmek şeklindedir siyasi hizmeti.

Eski Said döneminde Üstad Hazretleri birçok toplumsal ve siyasi olayda önemli görevler ifa etmiştir; 31 Mart olayında olduğu gibi. Ama siyaseti, İslam’a hizmet etmede bir araç, bir vesile olarak görmüş ve öylece meşgul olmuştur. Yoksa siyaseti bir amaç olarak değerlendirmemiştir.

Eski Said döneminde, Üstad Hazretlerinin siyasetle nasıl iştigal ettiğine işaret eden şöyle bir ibare geçiyor:

"Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti. Buna kat'î şahit, o vakitten beri, sekiz senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri çıksın, söylesin. Halbuki, sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said okuyordu." (1)

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...