"Evet, cennet, bütün lezâiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismaniyeye de medardır." Lezzetlerin ruhani olduğunu beyan eden alimler de var. Üstad'ın özellikle cismani lezzetlere vurgu yapmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennetteki cismani lezzetleri inkâr etmek; Ehl-i sünnetin yolunu terk etmek demektir. Üstadımızın cismani lezzet ve elemlere özellikle vurgu yapması; Ehl-i sünneti teyit etmek ve bu görüşü müdafaa etmek amaçlıdır.

Cennetteki cismani lezzetleri ruhani şekilde anlamak ya da tevil etmek; cennetle ilgili ayet ve hadislerin açık, kesin ve sarih manaları ile örtüşmez. Bu yüzden cennet ve cehennem; hem ruhani hem de cismani yerlerdir. Ve bu hususta yüzlerce ayet vardır.

"Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler..." (Zümer, 39/20),

"... güzel meskenler..." (Tevbe, 9/72)

"Türlü ağaç ve meyvelere, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip..." (Rahmân, 55/58-54)

"Onlara canlarının çekeceğinden (her) meyve ve eti bol bol vermişizdir!.." (Tûr, 52/22).

“Etraflarında altın tepsiler ve bardaklarla dolaşılır. Ve orada canların kendisini çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. (Ve yine denir ki:) Artık siz orada, ebedî olarak kalıcılarsınız. İşte yapmakta olduklarınıza karşılık, kendisine vâris kılındığınız cennet, budur! Sizin için orada birçok meyveler vardır; onlardan yersiniz.” (Zuhruf, 43/71-73)

Buna benzer onlarca ayet; cennetin cismani lezzetlerine vurgu yapmakta iken, Üstadımızın cismani lezzetlere vurgu yapması anlaşılır bir şey olsa gerek...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...